Socha bola pôvodne umiestnená na inom mieste, v roku 1970 prišlo k jej premiestneniu do areálu fary, v roku 1993 bola reštaurovaná a umiestnená na verejné priestranstvo na Vendelínsku ulicu. Socha je osadená na podstavec, ktorý má tvar hranolovitého stĺpu s profilovanou pätkou
aj hlavicou. Stĺp je postavený na podstavci ,na ktorom sú informačné tabule. Socha bola renovovaná v roku 1928 a 1993. Socha znázorňuje sv. Vendelína ,patróna pastierov s jeho náležitými atribútmi ako je vôl pri nohách svätca a pastierska palica. Úctu sv. Vendelína oficiálne uznal pápež Mikuláš V. v roku 1450. Svätec sa uctieva ako patrón pastierov a pútnikov i ako ochranca zvierat a poľnej úrody.

Socha svätého Vendelína

 

Podstavec sochy svätého Vendelína