Pamiatky po Rimanoch sa našli aj v ľavobrežnej časti Bratislavy, ktorá nebola súčasťou rímského impéria. Takou je antická stavba Villa rustica z 3. storočia n.l., ktorú v roku 1982 objavili na severnom úpätí  masívu Devinskej Kobyly na územi dnešnej mestskej časti Dúbravka. Predpoklada sa, že išlo o rolnícko-remeselnícku usadlosť, ktorá patrila germánskemu veľmožovi spriaznenému s Rimanmi . Súčasťou stavby boli klasické vykurované rímske kúpele.