Barokový kostol bol postavený v roku 1720 na mieste staršieho kostola. Patrí k architektonickým a historickým pamiatkam Dúbravky. Pôvodne bol filiálnym kostolom farnosti Devín, od roku 1807 je farským kostolom farnosti Dúbravka.

Kostol má eliptický pôdorys a architektonicky je príbuzný s chrámom sv. Trojice v Bratislave.Maľba interiéru pochádza z roku 1722. Kostol sv. Kozmu a Damiána predstavuje jednoduchšiu centrálnu stavbu. V interiéri sa nachádza osem kaplnkovitých výklenkov. Pôvodne kostol nemal sakristiu a ani chór. Dnešná veža zakončená cibuľovitou strechou pravdepodobne vystriedala v roku 1766 staršiu drevenú vežu. V tomto čase bola zhotovená i nová strecha kostola.

Pôvodný neskorobarokový oltár z poslednej tretiny 18. storočia mal stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami. V strede oltára je veľký obraz zmŕtvychvstania, v štíte menší obraz Najsvätejšej Trojice.

Vyše 20 rokov bol v kostole uchovávaný aj bočný oltár Panny Márie z polovice 18. storočia, ktorý má stĺpovú architektúru s korintskými hlavicami. V strede oltára v barokovom ráme je menší obraz Panny Márie, ktorý zo strán pridŕžajú postavy anjelov. Oltár pochádza z kaplnky arcibiskupského letného sídla v Bratislave, kam bol po roku 1989 vrátený.


Kostol svätého Kozmu a Damiána

Vchod do kostola                                                          Kostolná veža