V roku 1 465 začala v Bratislave pôsobiť univerzita  s názvom Akadémia Istropolitana. Jej založenie inicioval sám uhorský panovník Matej Korvín. Do Bratislavy pozvali viacero veľkých učencov vtedajšej doby. Škola zanikla krátko po smrti kráľa Mateja v roku 1 490. Napriek krátkej existencie mala veľký význam pre šírenie humanizmu1 vo vtedajšom Uhorsku. Aj dnes domy na Ventúrskej ulici slúžia školstvu, sídli v nich Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení.

 

humanizmus1- filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo