Najvýznamnejšia scéna klasickej hudby na Slovensku sa nachádza v budove Reduty na Mostovej ulici. Táto rozmerná stavba vznikla blízko dunajského nábrežia v roku 1915 na mieste, kde predtým  stála baroková krajinská obilná sýpka z 18. storočí. Tvorcami Reduty boli budapeštianski architekti Marcel Komor a Dezider Jakab.

Kvôli vojne sa stavala pomerne dlho, niektoré dekoračné práce boli vykonané až v roku 1919. Svojho času bola miestom zábav, estrád, umeleckých vystúpení a rôznych zhromaždení obyvateľov Bratislavy. Sídlili tu aj rôzne spolky Reduta je domovskou scénou Slovenskej filharmónie.

Budova patrila mestu, po druhej svetovej vojne bola znárodnená a pridelená Slovenskej filharmónii, ktorá tam sídli aj v súčasnosti.

Skvelou príležitosťou vidieť a počuť v koncertnej sieni Reduty popredné hudobné telesá a významných interpretov sú jesenné Bratislavské hudobné slávnosti.

Na fasáde aj v interiéri sú bohato dekorované štukové florálno-figurálne ornamenty. Fasáda je členená stĺpovým a pilastrovým1 rádom, odstupňovanými rizalitmi2. Strecha je zdobená vežičkami a štítmi. Stavba je prekrytá zložitou manzardovou3 strechou.

Budova má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, kde boli plánované reštaurácia, kaviareň a cukráreň. V dispozícii je budova dosť zložitá, nachádzajú sa tu veľká spoločenská sála, malá sála, obslužné priestory administratívy a zázemia.

Boli tu plánované aj priestory pre hudobnú školu, spolkové organizácie a byty. Vnútorné a suterénne priestory boli viackrát rekonštruované.
 

pilaster1 - pravouhlý výstupok (ako neúplný stĺp) v stene, s väzbou, driekom a hlavicou: kamenný 

Rizalt2 - zvislý výstupok po celej výške budovy

manzarda3 – podkrovná izbaa

Sála reduty