V susedstve osobného prístaviska Danubius na Vajanskom nábreží stojí budova Slovenského národného múzea, pripomínajúca antický chrám. Postavili ju v rokoch 1 924 až  1 928 ako pobočku Zemědělského múzea. Múzeum slávnostné sprístupnili verejnosti 4. mája 1930. Jeho výstavy spoločne zabezpečili  české Zemědělské a Slovenské vlastivedné múzeum. Zlúčením oboch inštitúcii  vzniklo roku 1 940 Slovenské múzeum, predchodca dnešného Slovenského národného múzea (SND). Od roku 1 934 sa tu nachádzajú bohaté zbierky Prírodovedeckého múzea SNM, dokumentujúce živú aj neživú prírodu.

Bývajú tu i hodnotné sezónne výstavy