Slávnostná korunovácia kráľa Karola III. v máji 1 712, spojená so zasadaním snemu, mala hrôzostrašné pokračovanie. U niektorých ľudí, ktorí prišli do Bratislavy, sa prejavili príznaky moru. Šírenie nákazy dostalo rýchli spád. Na bratislavských domoch masovo pribúdali biele krížiky, označujúce príbytky postihnutých. Mor nadobudol obludné rozmery. Ustupovať začal až v októbri 1 713. V správe, ktorú vypracoval hlavný viedenský lekár, sa konštatovalo, že čiernej smrti v meste a na predmestiach podľahlo 3 422 ľudí.

Z vďaky, že mor poľavil, postavili na Rybnom námestí stĺp so súsoším Najsvätejšej  Trojice. Na jeho stavbu finančne prispel arcibiskup Kristián August Saský., ktorý sa o likvidáciu epidémie osobne zaslúžil. Okrem ústredného súsošia krášlia stĺp tri sochy tradičných ochrancov proti moru – sv. Rocha, sv. Ondreja a sv. Karola Bartolomejského, ako aj ďalšie plastiky a reliéfy, ktoré pribudli okolo roku
 1 780.