Posledná aktualizácia

 • 23 februára, 2018

počítadlo návštev

 • 2670740prečítania:
 • 405Prečítania dnes:
 • 2486prečítania včera:
 • 22748prečítania posledný týždeň:
 • 498798návštevníkov:
 • 135návštevníkov dnes:
 • 465návštevníkov včera:
 • 3527návštevníkov posledný týždeň:
 • 479Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

15.bod : Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.