Posledná aktualizácia

 • 20 novembra, 2017

počítadlo návštev

 • 2458854prečítania:
 • 542Prečítania dnes:
 • 1654prečítania včera:
 • 10560prečítania posledný týždeň:
 • 456085návštevníkov:
 • 130návštevníkov dnes:
 • 504návštevníkov včera:
 • 3157návštevníkov posledný týždeň:
 • 452Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

17.bod : Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.