Posledná aktualizácia

 • 23 februára, 2018

počítadlo návštev

 • 2669528prečítania:
 • 1679Prečítania dnes:
 • 3044prečítania včera:
 • 24610prečítania posledný týždeň:
 • 498462návštevníkov:
 • 264návštevníkov dnes:
 • 450návštevníkov včera:
 • 3675návštevníkov posledný týždeň:
 • 480Návštevníkov denne:
 • 13Teraz ONLINE:

17.bod : Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.