POZVÁNKA - 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Posledná aktualizácia

 • 22 jún, 2018

počítadlo návštev

 • 2980097prečítania:
 • 1308Prečítania dnes:
 • 701prečítania včera:
 • 11992prečítania posledný týždeň:
 • 560714návštevníkov:
 • 216návštevníkov dnes:
 • 259návštevníkov včera:
 • 2899návštevníkov posledný týždeň:
 • 589Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

17.bod : Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.