POZVÁNKA - 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Posledná aktualizácia

 • 22 jún, 2018

počítadlo návštev

 • 2980016prečítania:
 • 1227Prečítania dnes:
 • 701prečítania včera:
 • 11911prečítania posledný týždeň:
 • 560711návštevníkov:
 • 213návštevníkov dnes:
 • 259návštevníkov včera:
 • 2896návštevníkov posledný týždeň:
 • 589Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

21.bod : Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.