Posledná aktualizácia

 • 23 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3832593prečítania:
 • 379Prečítania dnes:
 • 296prečítania včera:
 • 3465prečítania posledný týždeň:
 • 856707návštevníkov:
 • 120návštevníkov dnes:
 • 125návštevníkov včera:
 • 1242návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 4Teraz ONLINE:

Boj proti radikalizácii vo väzniciach sa musí opierať o snahu zlepšiť väzenské podmienky, tvrdia poslanci

preplnené väznice sú živnou pôdou pre rast zločinnosti

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png investície do vzdelávania podporujú rehabilitáciu a zabraňujú radikalizácii

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png členské štáty by mali za istých podmienok uprednostniť alternatívne tresty

Členské štáty by mali v rámci boja proti radikalizácii vyriešiť problém preplnených väzníc a v istých prípadoch využívať alternatívy uväznenia, uvádza sa vo štvrtkovom uznesení EP.

Krajiny EÚ by mali zlepšiť väzenské podmienky s cieľom podporiť rehabilitáciu väzňov a znížiť riziko ich radikalizácie. Vyplýva zo z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok prijal pomerom hlasov 474 (za): 109 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Schválený text tiež odporúča riešiť problém radikalizácie kvalitnejšou odpornou prípravou zamestnancov väzníc, zlepšením väzenského spravodajstva, podporou dialógu medzi náboženstvami a zintenzívnením psychologickej starostlivosti.

Uväznenie, najmä však vyšetrovacia väzba, by sa mali využívať len ako posledná možnosť, a to len v nevyhnutných prípadoch v súlade s príslušným vnútroštátnym trestným poriadkom, uvádza sa v uznesení. Väznenie je mimoriadne nevhodné pre niektoré zraniteľné osoby, ako sú napríklad maloleté osoby, starší ľudia, tehotné ženy a osoby trpiace vážnymi duševnými alebo telesnými chorobami alebo poruchami, dodáva schválený text.

Alternatívy uväznenia

Odsúdencom, ktorí nepredstavujú vážne nebezpečenstvo pre spoločnosť, by mali byť podľa poslancov ukladané alternatívne tresty, ako napríklad domáce väzenie, verejnoprospešné práce či elektronické monitorovanie.

Parlament odporúča členským štátom, aby vyčlenili dostatočné zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu väzníc, aby pri rozhodovaní o rozmiestňovaní väzenskej populácie brali do úvahy druh a závažnosť spáchaného trestného činu a aby poskytovali väzňom vyvážený program činností mimo ciel s cieľom odbúrať ich sklony k násiliu. Mali by tiež venovať pozornosť osobitným potrebám väzenkýň, a to najmä počas tehotenstva a po pôrode, uvádza schválený text.

Uznesenie varuje pred zvýšenou privatizáciou väzenských systémov v EÚ, ktorá môže zhoršiť podmienky zadržiavania a dodržiavania základných práv. Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad vysokým počtom samovrážd vo väzniciach a nesúhlas s politikou geografického rozmiestnenia väzníc uplatňovanú niektorými štátmi, pretože takto podľa nich dochádza aj k trestaniu rodín väzňov.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Vo väčšine krajín EÚ sa občianska spoločnosť odvrátila od väzníc, väčšina ktorých je stará a preplnená. Je načase prijať ľudskejší koncept väzenského života, zakázať priveľké väznice, rozšíriť alternatívy k uväzneniu a prispôsobiť zariadenia profilu zadržaných. Nakoľko ide o národnú kompetenciu, inštitúcie EÚ by mali krajiny nasmerovať k väzenskej správe, ktorá je viac v súlade s ľudskými právami,‟ uviedla spravodajkyňa Joëlle Bergeron (EFDD, FR).

Reakcie slovenských poslancov

„Je alarmujúce, aký počet teroristických útokov majú na svedomí zradikalizovaní ľudia podliehajúci sektárskym islamistickým kazateľom. Osobitným problémom je rýchla radikalizácia vo väzenských zariadeniach, či hneď po návrate do bežného života. Vítam záväzok pre štáty EÚ znižovať riziko radikalizácie v minulosti odsúdených ľudí,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Množstvo európskych väzníc pochádza ešte z 19. storočia a často nespĺňajú ani minimálne hygienické a ubytovacie požiadavky. Takéto prostredie, najmä pri kratších výkonoch trestu, neprispieva k reintegrácii väzňov do spoločnosti. Aj slovenské súdy by mali viac využívať alternatívne formy trestu, ako je elektronické monitorovanie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

V roku 2014 bolo vo väzniciach v Európskej únii väznených viac ako pol milióna osôb. Toto číslo zahŕňa odsúdené osoby odpykávajúce si právoplatný trest, ako aj osoby obvinené z trestného činu a čakajúce vo vyšetrovacej väzbe. Podľa údajov Eurostatu tvorili v roku 2014 osoby vo vyšetrovacej väzbe viac ako 20 % celej väzenskej populácie.

Počet osôb zadržiavaných v európskych väzniciach sa z roku 2014 na rok 2015 znížil o 6,8%. Vyplýva to z výročnej štatistiky Rady Európy v oblasti trestného súdnictva, ktorá sleduje situáciu v celej Európe, nie iba v EÚ. Preplnené väznice však napriek tomu ostávajú problémom v pätnástich európskych krajinách.

Spat

Počasie