Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644503prečítania:
 • 82Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 7936prečítania posledný týždeň:
 • 759255návštevníkov:
 • 33návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2873návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Boj proti zneužívaniu fondov EÚ: Parlament schválil vytvorenie Európskej prokuratúry

zjednotenie úsilia o presadzovanie práva na úrovni členských štátov a EÚ

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png exkluzívna a celoúniová jurisdikcia

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png stíhanie zneužitia financií EÚ už nebude výlučne v rukách členských štátov

Európsky parlament vo štvrtok schválil vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

V súčasnosti môžu podvody týkajúce sa financií z rozpočtu Únie, napríklad zámerné zneužitie štrukturálnych fondov EÚ či cezhraničné podvody v oblasti DPH, vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu.

Európska prokuratúra (EPPO), ktorej zriadenie poslanci odsúhlasili pomerom hlasov 456 (za): 115 (proti): 60 (zdržalo sa hlasovania), by mala priniesť rýchlu výmenu informácií, koordinované policajné vyšetrovanie, rýchle zmrazenie a konfiškáciu majetku a zatknutie podozrivých kdekoľvek v EÚ. Prokuratúra bude úzko spolupracovať s agentúrou EÚ pre súdnu spoluprácu (Eurojust) a s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), aby zaistila úspešnejšie stíhanie podvodníkov a efektívnejšie spätné získavanie prostriedkov daňových poplatníkov.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Vďaka Európskej prokuratúre, ktorá zjednotí prácu národných prokurátorov pod strechou jedného európskeho orgánu, sa vyriešia nedostatky nekoordinovaných vnútroštátnych vyšetrovaní zneužívania fondov EÚ. Rozsah právomocí Európskej prokuratúry by sa snáď v blízkej budúcnosti mohol rozšíriť aj na cezhraničné zločiny, akými sú terorizmus a obchodovanie s ľuďmi,‟ uviedla spravodajkyňa nariadenia Barbara Matera (EPP, IT).

Reakcie slovenských poslancov

„Európskou odpoveďou na podvody s DPH, s eurofondami a clami je vznik Európskej prokuratúry, ktorá bude môcť nezávisle vyšetrovať a trestne stíhať na území všetkých 20 pripojených krajín EU. Som rád že Slovensko je medzi nimi, je to obrovský krok v rámci integrácie, porovnateľný so zavedením eura,‟ uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

„Európske finančné zdroje sú často predmetom rozkrádania a korupcie. Aj zo Slovenska poznáme príklady, kedy národné orgány nie sú schopné tieto činy vyšetriť. Kompetencie Európskej prokuratúry budú prísne vymedzené a nebudú zasahovať do suverenity orgánov členských štátov. Konečné slovo bude vždy na príslušných národných súdoch,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Po odobrení zo strany EP musí nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry schváliť Rada (ministrov) EÚ. Európska prokuratúra by mohla začať fungovať v rokoch 2020 až 2021.

Súvislosti

Európska prokuratúra bude ustanovená v rámci takzvanej posilnenej spolupráce dvadsiatich členských štátov EÚ. Participovať na nej budú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, pričom ďalšie členské štáty sa môžu k spolupráci kedykoľvek pripojiť.

Ústredie Európskej prokuratúry, teda hlavný európsky prokurátor a prokurátori zo všetkých participujúcich štátov, bude sídliť v Luxemburgu. Ústredie bude usmerňovať každodenné vyšetrovania a trestné stíhania, ktoré budú v jednotlivých participujúcich krajinách EÚ vykonávať delegovaní európski prokurátori.

Európsky parlament dňa 5. júla 2017 schválil spoločné definície viacerých trestných činov súvisiacich s podvodmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ, ktoré budú spadať do kompetencie Európskej prokuratúry. Zoznam trestných činov spadajúcich do jurisdikcie Európskej prokuratúry bude možné v budúcnosti rozšíriť – napríklad o trestné činy súvisiacimi s terorizmom.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com