Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3699003prečítania:
 • 53Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5151prečítania posledný týždeň:
 • 787412návštevníkov:
 • 23návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3088návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Dni otvorených dverí pokračujú.

Deväť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK otvára tento týždeň svoje brány návštevníkom, najmä rodičom, deviatakom, budúcim študentom či výchovným poradcom. Cieľom je bližšie sa zoznámiť s priestormi a možnosťami škôl, učebnými odbormi, aktivitami, úspechmi. K dispozícii sú aj učitelia, študenti, úspešní absolventi či zástupcovia škôl.
„Raz vidieť a zažiť je stokrát viac ako raz počuť alebo si prečítať. To platí aj pri výbere strednej školy, ktorá nám už viac menej predurčí budúce smerovanie v živote. Preto si treba vybrať správne, aby nás budúca práca bavila. Takže zájsť si reálne pozrieť školy určite odporúčam,“ apeloval Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
Dnes 6.11.2018 môžete od 8:00 do 15:00 hodiny zavítať na Strednú odbornú školu masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovovej 7 v Bratislave a dozvedieť sa viac o príprave informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Ide o jedinú strednú odbornú školu svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti informačných systémov, masmédií a marketingovej komunikácie.
Deň otvorených dverí má dnes 6.11.2018 od 10:00 do 18:00 hodiny aj Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej 20 v Bratislave. Ponúka vzdelávanie v študijných odboroch týkajúcich sa dopravy, má školskú autoškolu a je zapojená do duálneho systému vzdelávania u zamestnávateľov s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť v praxi.
Bratislavská Stredná priemyselná škola elektrotechnická na K. Adlera 5 privíta návštevníkov v stredu 7.11.2018 od 10:00 do 17:00 hodiny. Dozvedia sa viac o možnostiach štúdia IT oblasti, napríklad v odbore elektrotechnika, či počítačových a informačných systémoch, priemyselnej informatike, obrazovej a zvukovej technike. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je praktické vyučovanie v dielňach školy a v spolupráci s firmami a organizáciami.
Vo štvrtok 8.11.2018 sa budú na domácej pôde prezentovať hneď štyri školy.
Čo všetko v sebe zahŕňa štúdium na chemickej škole odprezentuje Stredná odborná škola chemická, vo Vlčom hrdle 50 v Bratislave od 9:00 do 15:00 hodiny. Pre záujemcov o štúdium si škola pripravila zaujímavé chvíle pri pokusoch v chemických laboratóriách a odborných učebniach, aby tak aspoň na chvíľu prenikli viac do tajov chémie, chemickej technológie ako aj potravinárskeho, či farmaceutického sveta.
Pekár, cukrár, mäsiar, kuchár, čašník, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, to je len malý výber z odborov, o ktorých sa dozviete viac na Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb, na Farského 9 v Bratislave od 9:00 do 14:00 hodiny. Počas dňa budú pripravené ochutnávky výrobkov školy ako aj niekoľko prekvapení.
Prehliadku školy a jej priestorov môžete absolvovať aj na Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Rybničnej 59 v Bratislave od 8:00 do 16:00 hodiny. Dozviete sa viac o možnostiach štúdia v študijných programoch v perspektívnych profiláciách s podporou významných zamestnávateľov, o duálnom vzdelávaní a zároveň si môžete pozrieť odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania.
Tým, ktorí majú vzťah k prírode, zvieratám, poľnohospodárstvu, agropodnikaniu odporúčame navštíviť Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji od 7:00 do 15:00 hodiny, ktorá sa vo svojich odboroch zameriava na chov a jazdectvo, rybolov, kynológiu, obchod a mnohé ďalšie zamerania, v ktorých okrem teoretických poznatkov nadobudnú študenti najmä praktické zručnosti.
V piatok 9.11.2018 bude pre návštevníkov otvorená aj Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča na Sklenárovej 1 v Bratislave a od 9:00 do 13:00 hodiny. Pre absolventov základných škôl ponúka školské vzdelávacie programy zamerané na výchovu a vzdelávanie pre budúcich manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, živnostníkov, nákupcov, pracovníkov v zahraničnom obchode i v logistických centrách.
Tohto týždňové Dni otvorených dverí ukončí v sobotu 10.11.2018 prezentácia Konzervatória na Tolstého 11 v Bratislave, kam môžete zavítať od 8:00 do 12:00 hodiny. Záujemcovia o štúdium majú možnosť poinformovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a ukázať svoje schopnosti pred odbornou komisiou daného predmetu. Tento deň je zároveň metodickým dňom, ktorým chce vedenie školy pomôcť nadaným žiakom skvalitniť ich prípravu na talentové skúšky.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com