Posledná aktualizácia

 • 19 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3642079prečítania:
 • 70Prečítania dnes:
 • 797prečítania včera:
 • 7564prečítania posledný týždeň:
 • 758000návštevníkov:
 • 47návštevníkov dnes:
 • 401návštevníkov včera:
 • 2688návštevníkov posledný týždeň:
 • 436Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Dúbravka bude hovoriť o materských školách

Kedy prihlásiť dieťa do materskej školy? Ako to urobiť? Čo má dieťa vedieť? A má vôbec šancu, aby sa tam dostalo? Také aj mnohé iné otázky zodpovie Mestská časť Bratislava-Dúbravka na debate 10. apríla, ktorú organizuje Rodinné centrum Macko v spolupráci s miestnym úradom.

Debata je naplánovaná od 9.30 približne do 11.30 v priestoroch rodinného centra na Sekurosovej. K dispozícii bude herňa a aj dobrovoľníčky z Macka, ktoré sa budú deťom v herni venovať.

Na otázky bude odpovedať Ľubica Szilasiová zo Školského úradu a vedenie mestskej časti. Vstup na debatu je voľný.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie budú materské školy prijímať v stredu a vo štvrtok 25. a 26. apríla od 15.00 do 17.00.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka bude deti do materských škôl zapisovať tak ako vlani elektronicky.  Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár.

„Elektronickou registráciou chceme odstrániť nezrovnalosti pri zadávaní osobných údajov detí a rodičov a okrem toho zjednodušiť postup pri triedení žiadostí,“ vysvetlil prednosta miestneho úradu Rastislav Bagar. Niektorí rodičia totiž prihlasovali dieťa na niekoľko materských škôl súčasne, čím vznikali duplicitné žiadosti.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí zamestnanec miestneho úradu.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár, na kontaktné e-mailové adresy, ktoré uvedie v žiadosti, dostane následne potvrdzujúcu správu. V prílohe tohto e-mailu nájde žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť osobne

Riaditeľky materských škôl budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 25. a 26. apríla od 15.00 do 17.00. Pre potvrdenie od pediatra musia totiž rodičia odovzdať žiadosť aj fyzicky do vybranej materskej školy.

Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dúbravka je zriaďovateľom jedenástich materských škôl so 44 triedami, aktuálne pripravuje aj zriadenie novej materskej školy v budove Strednej odbornej školy pedagogickej školy na Bullovej. Pôjde o štvortriednu materskú školu s kapacitou 82 miest a fungovať by mala od septembra.

Žiadosti o miesto vo vznikajúcej materskej škole na Bullovej bude zbierať Školský úrad v budove miestneho úradu na ulici Pri kríži do konca apríla v čase úradných hodín.

Už pred dvomi rokmi začala mestská časť Bratislava-Dúbravka s kritériami pre prijímanie detí do materských škôl. Prioritou bolo zobrať všetky trojročné deti s trvalým pobytom v Dúbravke. Dobrou správou je, že vlani sa podarilo prijať všetky dúbravské deti, ktoré do konca roka 2017 dovŕšili tri roky veku. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka materskej školy, kritéria sú pre prijímanie odporúčacie. Vedenie Dúbravky chce prioritne dať priestor dúbravským deťom. Zaváži tiež vek dieťaťa i súrodenec v materskej škole.

Prednostne musia materské školy podľa zákona prijímať päťročné deti a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Aktuálne majú materské školy 1013 miest, s novou materskou školou to bude 1095.

Do materskej školy patrí dieťa, ktoré je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje špecifickú zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a malo by mať samoobslužné návyky. Dieťa teda musí byť bez plienky a cumlíka. Musí vedieť ísť na toaletu, obliecť sa, umyť ruky a jesť s lyžicou.

 

 

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com