Posledná aktualizácia

 • 19 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3642263prečítania:
 • 254Prečítania dnes:
 • 797prečítania včera:
 • 7748prečítania posledný týždeň:
 • 758059návštevníkov:
 • 106návštevníkov dnes:
 • 401návštevníkov včera:
 • 2747návštevníkov posledný týždeň:
 • 436Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Dúbravka chystá zápisy do základných škôl

Všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov, a aj tie, ktoré mali odloženú školskú dochádzku, čakajú aprílové zápisy do základných škôl na školský rok 2018/2019.
„Dúbravka plánuje zápisy do základných škôl v stredu 18. apríla a vo štvrtok 19. apríla v čase od 15:00 do 18:30,“ hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
Počas týchto dní sa môžu na školách informovať aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Na zápis potrebuje zákonný zástupca dieťaťa: občiansky preukaz, rodný list, respektíve výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa a v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.
Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a tri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, súkromná a britská.
Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria obyvatelia k jednotlivým školským obvodom – školám.
Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov.
O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ a musí tak urobiť najneskôr do 15. júna. Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré bude navštevovať školu v zahraničí, a to v škole podľa trvalého bydliska.
Zápis je totiž povinný, porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok a zákonný zástupca môže dostať pokutu. Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas prijalo ich vhodné zaškolenie.
Nutné je tiež priniesť aj rodný list dieťaťa, občiansky preukaz jeho zákonného zástupcu a podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa. Rodič bude musieť na zápise uvádzať údaje o sebe a dieťati.

Školské obvody:
1. obvod – Základná škola Pri kríži
Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná
2. obvod – Základná škola Nejedlého
Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova
3. obvod – Základná škola Sokolikova
Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska
4. obvod – Základná škola Beňovského
Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com