Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3834987prečítania:
 • 104Prečítania dnes:
 • 622prečítania včera:
 • 3069prečítania posledný týždeň:
 • 857589návštevníkov:
 • 43návštevníkov dnes:
 • 220návštevníkov včera:
 • 1127návštevníkov posledný týždeň:
 • 171Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Dúbravská bowlingová liga seniorov DC (DBLS) – 2020

Dúbravská bowlingová liga
seniorov DC (DBLS) – 2020 O pohár starostu Dúbravky Martina Zaťoviča
□ ORGANIZAČNÉ POKYNY ● Štartujú štyri denné centrá (DC 1, DC 2, DC 3, DC 4) ● DBLS má päť kôl ● Za každé denné centrum vždy nastúpi 5 členov bez ohľadu na pohlavie ● Denné centrá môžu (nemusia) zložiť na každé kolo iné družstvo ● Víťazom sa stane DC, ktoré zhodí za päť kôl najviac kolkov ● Vedúci družstva najneskôr desať minút pred začiatkom svojho zápasu odovzdá zostavu OV ● Piate kolo (6. október) bude súčasťou bowlingového turnaja jednotlivcov ● Vedúcim družstva môže byť aj jeden z hráčov ● Po každom kole dostane každé DC mailom písomné vyhodnotenie ● Súpisku treba priniesť na prvé kolo a budú sa môcť dopisovať ďalší súťažiaci pred každým kolom. Pretlač súpisky dostane každé DC ● Bude sa hrať v zelených tričkách. Kto ho nemá, dostane ho pred prvým kolom ● Slávnostné otvorenie 3. ročníka DBLS sa uskutoční pred prvým kolom 24. marca 2020 o 12.55 h
□ VYŽREBOVANIE ● 1. kolo (24. marec): 13.00 DC/1 – DC 3, 13.30 DC/2 – DC/4
● 2. kolo (28. apríl): 13.00 DC 3 – DC 2, 13.30 DC/4 – DC/1
● 3. kolo (19. máj): 13.00 DC/1 – DC/4, 13.30 DC/3 – DC/2
● 4. kolo (8. september): 13.00 DC/2 – DC/1, 13.30 DC/4 – DC/3
● 5. kolo (6. október): 10.00 DC/1 – DC/3, 10.30 DC/4 – DC/2
Organizačný výbor Branko Semančík – predseda Zuzka Marková – podpredseda Jozef Petrovský – riaditeľ súťaže Peter Bellay – hlavný rozhodca Vlasta Babitzová – tajomníčka
ZUZANA MARKOVÁ JOZEF PETROVSKÝ BRANKO SEMANČÍK

Spat

Počasie