Posledná aktualizácia

 • 8 júl, 2020

počítadlo návštev

 • 3851047prečítania:
 • 539Prečítania dnes:
 • 626prečítania včera:
 • 4144prečítania posledný týždeň:
 • 863828návštevníkov:
 • 253návštevníkov dnes:
 • 304návštevníkov včera:
 • 1688návštevníkov posledný týždeň:
 • 183Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

EP žiada dôsledné monitorovanie právneho štátu na Malte

Komisia by mala s Maltou začať dialóg o právnom štáte

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png kritika prania špinavých peňazí, korupcie a predaja občianstva EÚ

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png zapojenie Europolu do vyšetrovania vraždy Daphne Caruany Galizie

Právny štát sa na Malte musí posilniť a Komisia by mala situáciu v krajine dôsledne monitorovať s cieľom zaistiť nestranné presadzovanie práva.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré prijal v stredu pomerom hlasov 466 (za): 49 (proti): 167 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament. Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby v otázke fungovania právneho štátu nadviazala s maltskou vládou dialóg. Exekutíva EÚ by tiež mala preveriť, či Malta dodržiava predpisy EÚ v namierené proti praniu špinavých peňazí a normy v oblasti bankovej regulácie.

Parlament vyjadril obavu v súvislosti s nezávislosťou maltskej polície, prokuratúry a súdov, ktorá môže byť ohrozená záujmami niektorých jednotlivcov. Poslanci tiež žiadajú vysvetlenie v súvislosti s programom predaja maltského a úniového občianstva osobám z tretích krajín. Plénum zároveň vyzvalo na nezávislé medzinárodné vyšetrenie vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruany Galizie, do ktorého bude v plnej miere zapojený Europol.

Zhoršujúce sa výsledky krajiny

Početné správy Europolu, Reportérov bez hraníc a Vyšetrovacieho výboru EP pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA) vedú k vážnym obavám v súvislosti so správou vecí verejných na Malte, ako aj so stavom slobôd a nezákonnými aktivitami v krajine.

Hlavným problémom sú podľa uznesenia slabé výsledky maltských orgánov pri vyšetrovaní početných obvinení z korupcie, porušovania predpisov namierených proti praniu špinavých peňazí a noriem bankového dohľadu. Dôvodom je podľa poslancov nečinnosť polície a politický tlak na Finančnú spravodajskú a analytickú jednotku (FIAU). Uznesenie si tiež všíma, že osoby uvedené v správach FIAU a v panamských dokumentoch sú naďalej členmi vlády.

Parlament vyzval maltského policajného prezidenta, aby začal vyšetrovanie všetkých závažných obvinení. Maltské orgány dohľadu a súdy by sa podľa poslancov mali zaoberať procesom udeľovania licencie banke Pilatus, ktorý bol v ostatných mesiacoch predmetom ostrej kritiky. Prešetriť by sa mala aj činnosť v panamských dokumentoch spomenutej poradenskej spoločnosti Nexia BT, ktorá bola aktívna v súvislosti s programom udeľovania maltského občianstva.

Vysvetlenie programu udeľovania maltského občianstva

Uznesenie kritizuje program udeľovania maltského občianstva, a teda aj občianstva EÚ, individuálnym investorom za finančnú protihodnotu a vyzýva Komisiu, aby programy predaja občianstva dôsledne monitorovala. Uniknuté dokumenty vzbudzujú podľa poslancov obavy z možnej korupcie pri riadení maltského programu. Parlament preto vyzval maltskú vládu, aby objasnila, kto si kúpil maltský pas a ako kontroluje, či všetci noví občania strávili pred jeho zakúpením rok na Malte.

Reakcie slovenských poslancov

„Vražda maltskej novinárky je prejavom zhubnosti korupčnej siete zlých ľudí, ktorí sa navzájom držia a pomáhajú si. Začína to neschopnosťou silových a justičných zložiek pretaviť dobré zákony do praxe. Odstránenie korupcie príde vtedy, keď na miestach zodpovednosti budú stáť čestní ľudia, zodpovední voči ľuďom, ale aj voči Bohu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Je neakceptovateľné, že v členskom štáte Európskej únie sú páchané atentáty na novinárov. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zavraždenej Daphne Caruanovej Galiziovej a žiadame dôkladné prešetrenie nielen jej vraždy, ale aj ďalších prípadov útokov na slobodu slova,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Spat

Počasie