Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644469prečítania:
 • 48Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 7902prečítania posledný týždeň:
 • 759245návštevníkov:
 • 23návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2863návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 11Teraz ONLINE:

EP žiada zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči Rómom

odstránenie pretrvávajúceho porušovania základných práv Rómov v EÚ
zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, ubytovaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti
prijatie jasných integračných cieľov na obdobie po roku 2020
zvýšenie zastúpenia Rómov v médiách, verejných inštitúciách a politických orgánoch

Európsky parlament v utorok vyzval EÚ a členské štáty, aby boli aktívnejšie pri potláčaní protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na integráciu Rómov.

Schválené uznesenie vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v budúcom strategickom rámci EÚ a v súvisiacich národných stratégiách pre začleňovanie Rómov na obdobie po roku 2020 rozšírili prioritné oblasti, zaviedli jasné a záväzné ciele, lehoty ich napĺňania a ukazovatele na ich monitorovanie a vyčlenili dostatočný objem finančných prostriedkov na ich realizáciu.

EÚ a členské štáty by pri koncipovaní politík na začleňovanie Rómov mali prihliadať na rodové hľadisko a zamerať sa najmä na deti, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež zdôrazňuje potrebu ochrany a presadzovania rovnakého prístupu rómskych detí ku všetkým právam.

Parlament tiež požaduje stanovenie osobitného cieľa nediskriminácie a opatrenia na začlenenie Rómov do ekologicky udržateľnej a digitálnej spoločnosti.

Na procese vytvárania stratégií by podľa poslancov mali úzko participovať zástupcovia Rómov a mimovládne organizácie. Poslanci zároveň zdôraznili nevyhnutnosť spravodlivého zastúpenia Rómov vo všetkých sférach života, vrátane médií, verejných inštitúcií a politických orgánov.

Členské štáty by na zlepšenie životných podmienok a príležitostí Rómov mali využívať aj štrukturálne fondy EÚ, uvádza sa v uznesení. Poslanci však zároveň požadujú vyšetrenie súčasných a minulých prípadov zneužívania finančných prostriedkov EÚ a orgány činné v trestnom konaní vyzývajú na podniknutie právnych krokov proti páchateľom.

Reakcie slovenských poslancov

„Pri integrácii Rómov je nutné čo najviac využívať mimovládne organizácie a cirkevné zariadenia, ktoré s nimi pracujú priamo v mieste ich pobytu, poznajú ich mentalitu a každodenné potreby. Aj na Slovensku máme niekoľko takýchto úspešných príkladov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Protirómske zmýšľanie je osobitná forma inštitucionálneho a historickou diskrimináciou podporovaného rasizmu ktorá sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a diskrimináciou, konštatuje uznesenie. Práve segregácia na školách a obmedzený prístup k ubytovaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti sú hlavnými problémami, ktorým dnes čelia Rómovia v Európe, dodáva schválený text. Uznesenie tiež vyjadruje vážnu obavu v súvislosti s podielom mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com