Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3835015prečítania:
 • 132Prečítania dnes:
 • 622prečítania včera:
 • 3097prečítania posledný týždeň:
 • 857592návštevníkov:
 • 46návštevníkov dnes:
 • 220návštevníkov včera:
 • 1130návštevníkov posledný týždeň:
 • 171Návštevníkov denne:
 • 2Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 1. 12. 2019 NEDEĽA 1. 12. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
FARSKÉ OZNAMY
1. 12. 2019
NEDEĽA 1. 12. 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
Pondelok 2. 12.
Utorok 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Streda 4. 12.
Štvrtok 5. 12.
Piatok 6. 12. Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Sobota 7. 12. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
NEDEĽA 8. 12. 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

• Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu.
• V stredu 4. decembra o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Témou stretnutia bude čnosť múdrosti.
• Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.
• Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.
• Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod.
• Vo štvrtok 5.12. o 10:00 pozývame mamičky na materskej dovolenke na sv. omšu do Kostola Ducha Svätého. Možnosť sv. spovede bude od 9:30.
• Spoločenstvo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca vás všetkých pozýva vo štvrtok 7.11. v čase od 17:00 -18:00 hod. na moderovanú adoráciu obetovanú za kňazov.
• V piatok 6. decembra pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša pozývame deti na večernú sv. omšu.
• V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok od 17:00.
• V sobotu 7. decembra o 17:00 bude v Kostole Ducha Svätého pobožnosť Fatimskej soboty.
• V nedeľu 8. decembra bude stretnutie kresťanských seniorov o 16:00 na Ožvoldíkovej.
• Na začiatku adventného obdobia vám ponúkame možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej služby návštev osamelých seniorov. Takisto ak poznáte niekoho, kto by takúto službu uvítal, môžete kontaktovať koodinátorky. Viac informácií a kontakty na letáčiku vzadu v kostole alebo na stránke farnosti.
• V sakristii môžete nahlásiť chorých, ktorí chcú pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti.

Chceli by sme vás informovať, že práce na obnove Kaplnky Ružencovej Panny Márie prebiehajú podľa upraveného harmonogramu s predpokladom ich ukončenia do 13.12.2019. Termín kolaudácie je 17.12.2019. Všetky práce sú organizované tak, aby Kaplnka mohla už počas Vianočných sviatkov slúžiť svojmu účelu. Vzhľadom k počasiu nevieme zatiaľ povedať, či sa k sviatkom podarí sprístupniť aj celý jej vonkajší areál alebo tento bude dočasne prístupný len v obmedzenom rozsahu. Termín prípadnej brigády spojenej s čistením jej vnútorných priestorov bude oznámený neskôr. Všetkým Vám ktorí ste dosiaľ akýmkoľvek spôsobom prispeli na účel obnovy Kaplnky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Pre tých ktorí by ešte chceli prispieť na tento účel, môžu tak urobiť prevodom svojho milodaru na farský účet alebo jeho hotovostným zaslaním. Potrebné údaje sú uvedené na informačnej brožúrke o kaplnke a tiež na poštovom poukaze, ktoré sú k dispozícií pri vchode do kostolov. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava tel.: 02 / 643 610 85 (fara), 02 / 644 633 15 (kancelária – len počas úradných hodín) e-mail: kancelaria.dsv@gmail.com web: www.fara.sk/dubravka

Spat

Počasie