Posledná aktualizácia

 • 3 jún, 2020

počítadlo návštev

 • 3836423prečítania:
 • 156Prečítania dnes:
 • 319prečítania včera:
 • 2702prečítania posledný týždeň:
 • 858129návštevníkov:
 • 40návštevníkov dnes:
 • 121návštevníkov včera:
 • 999návštevníkov posledný týždeň:
 • 147Návštevníkov denne:
 • 3Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 13. 5. 2018 NEDEĽA 13. 5. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
FARSKÉ OZNAMY
13. 5. 2018

NEDEĽA 13. 5. 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pondelok 14. 5. SV. MATEJA, apoštola, sviatok
Utorok 15. 5.
Streda 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok 17. 5.
Piatok 18. 5.
Sobota 19. 5.
NEDEĽA 20. 5. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE, titul kostola, slávnosť

• Túto nedeľu slávime 52. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, koná sa zbierka na katolícke masmédiá.
• Dnes (13.5.) o 16:00 je stretnutie kresťanských seniorov na Ožvoldíkovej.
• Tento týždeň sú letné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
• Pozývame všetky deti od 6 do 12rokov do farského letného denného tábora od 9. do 13.júla. Viac informácií je na plagáte. Prihlášku môžete odovzdať v sakristii Kostola Ducha Svätého alebo v Centre rodiny.
• Vo štvrtok 17.5. o 19:00 vás pozývame na pokračovanie prednášok o apoštolskej exhortácii Amoris laetitia , ktorú bude viesť Marián Valábek SDB.
• V sobotu 19. mája vás pozývame na 24-hodinovú adoráciu do kaplnky Ružencovej Panny Márie. Adorácia sa začne ráno o 7.30 hod.
• Spovedanie detí a ich príbuzných pred l. sv. prijímaním bude v piatok 18. mája od 16:00.
• Slávnosť prvého svätého prijímania (ZŠ Nejedlého , ZŠ Sokolíkova ) bude v sobotu 19. mája o 10:00 v Kostole Ducha Svätého.
• Na budúcu nedeľu slávime – titul Kostola Ducha Svätého. Kto sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 643 610 85 (fara), 02 / 644 633 15 (kancelária – len počas úradných hodín)
e-mail: kancelaria.dsv@gmail.com
web: www.fara.sk/dubravka

Spat

Počasie