Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3835023prečítania:
 • 140Prečítania dnes:
 • 622prečítania včera:
 • 3105prečítania posledný týždeň:
 • 857593návštevníkov:
 • 47návštevníkov dnes:
 • 220návštevníkov včera:
 • 1131návštevníkov posledný týždeň:
 • 171Návštevníkov denne:
 • 4Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 15. 12. 2019 NEDEĽA 15. 12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
FARSKÉ OZNAMY
15. 12. 2019

NEDEĽA 15. 12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA
Pondelok 16. 12.
Utorok 17. 12.
Streda 18. 12.
Štvrtok 19. 12.
Piatok 20. 12.
Sobota 21. 12.
NEDEĽA 22. 12. 4. ADVENTNÁ NEDEĽA

• Predvianočné spovedanie v našej farnosti bude v sobotu 21. decembra doobeda 9:00 – 12:00, poobede 15:00 – 18:30. V nedeľu 22. decembra poobede 15:00 – 18:30.
• V sakristii môžete nahlásiť chorých, ktorí chcú pred vianočnými sviatkami prijať sviatosti. Navštívime ich vo štvrtok 19. decembra.
• V piatok 20.12. v rámci sv. omše o 18.00 hod. pokračujeme v duchovnej príprave na 100-výročie narodenia sv. Jána Pavla II. Začneme o 17.45 hod. modlitbou litánií a zamyslením
na tému: „ Sv. Ján Pavol II. priateľ a vychovávateľ mládeže “.
• Deti, ktoré chcú pomôcť svojim kamarátom v Afrike srdečne pozývame na koledovanie Dobrá novina. Koledníci sa stretnú túto nedeľu (15.12.) a budúcu nedeľu (22.12.2019) v modrej nácvikovke po detskej svätej omši.
• Koledovanie Dobrej noviny bude prebiehať na sviatok svätého Štefana (26.12.2019) od 14.00 hod. až do večernej sv. omše. Po večernej sv. omši koledníci zakoledujú aj v kostole.
Rodiny, ktoré chcú koledníkov privítať vo svojich príbytkoch sa môžu zapísať v sakristii kostola.
• Kto chce prispieť na vianočnú výzdobu kostola, môže v sakristii odovzdať svoj milodar kostolníkom.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 643 610 85, 0910 487 709 (fara), 02 / 644 633 15 (kancelária – len počas úradných hodín)
e-mail: kancelaria.dsv@gmail.com
web: www.fara.sk/dubravka

Spat

Počasie