Posledná aktualizácia

 • 3 jún, 2020

počítadlo návštev

 • 3836422prečítania:
 • 155Prečítania dnes:
 • 319prečítania včera:
 • 2701prečítania posledný týždeň:
 • 858129návštevníkov:
 • 40návštevníkov dnes:
 • 121návštevníkov včera:
 • 999návštevníkov posledný týždeň:
 • 147Návštevníkov denne:
 • 3Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 18. 2. 2018 NEDEĽA 18. 2. 1. PÔSTNA NEDEĽA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
FARSKÉ OZNAMY
18. 2. 2018

NEDEĽA 18. 2. 1. PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok 19. 2.
Utorok 20. 2.
Streda 21. 2.
Štvrtok 22. 2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Piatok 23. 2.
Sobota 24. 2.
NEDEĽA 25. 2. 2. PÔSTNA NEDEĽA

• V pôstnom období bude pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17:20 v Kostole Ducha Svätého.
• V rámci pôstneho obdobia naša farnosť v spolupráci s neziskovými organizáciami Doma u kapucínov a Centrum rodiny organizuje zbierku potravín a hygienických potrieb. Darované veci môžete priniesť každý pondelok a stredu od 16:00 do 17:00 do Centra rodiny na Bazovského 6, pripadne ich môžete nechať aj v sakristii kostola. Vyzbierané veci budú rozdelene sociálne odkázaným rodinám.

Zároveň pozývame všetkých, ktorí by sa chceli akýmkoľvek spôsobom zapojiť do charitatívnej dobrovoľníckej činnosti na stretnutie, ktoré sa uskutočni 28.2.2018 o 18:45 v spoločenskej miestnosti kostola. Bližšie informácie o zbierke a dobrovoľníckej činnosti sú na plagáte.
• Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium sa môžu prihlásiť do 31. marca 2018.
• Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

• Združenie Zázračnej medaily Panny Márie sv. Kataríny Laboure v našej farnosti zabezpečuje putovanie posvätenej sochy Panny Márie po domácnostiach. Počet domácností, ktoré majú záujem neustále narastá, preto požehnanie ďalšej sochy Panny Márie sa uskutoční budúcu nedeľu 25.februára na sv. omši o 11:00. Ti, ktorí máte záujem, aby posvätená socha Panny Márie mohla byť týždeň aj vo vašej domácnosti, zapíšte sa prosím v sakristii.

• Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave.

• Dnes po sv. omšiach bude jarná zbierka na charitu.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 643 610 85 (fara), 02 / 644 633 15 (kancelária – len počas úradných hodín)
e-mail: kancelaria.dsv@gmail.com web: www.fara.sk/dubravka

Spat

Počasie