Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644606prečítania:
 • 185Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 8039prečítania posledný týždeň:
 • 759274návštevníkov:
 • 52návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2892návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 25. 3. 2018 Nedeľa 25. 3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA

FARSKÉ OZNAMY

25. 3. 2018

Nedeľa 25. 3. KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Pondelok 26. 3.

Utorok 27. 3.

Streda 28. 3.

Štvrtok 29. 3. ZELENÝ ŠTVRTOK

Piatok 30. 3. VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Sobota 31. 3. BIELA SOBOTA

Nedeľa 1. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 • Pred sviatkami spovedáme od pondelka do stredy od 17:00 do 18:30.

 • Bohoslužobný poriadok počas Veľkonočného trojdnia – viď priložený oznam.

Ranné sväté omše (6:30) nebudú !!!

 • Počas Veľkonočného trojdnia máme možnosť získať úplné odpustky – viď priložený oznam.

 • Na Zelený štvrtok o 9:30 v Katedrále sv. Martina bude bratislavský arcibiskup sláviť omšu svätenia olejov, spojenú s obnovou kňazských sľubov.

 • Na Veľký piatok o 9:00 bude v Kostole Ducha Svätého pobožnosť krížovej cesty.

 • Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu!

 • Na Bielu sobotu o 16:00 bude v Kostole Ducha Svätého požehnanie veľkonočných pokrmov.

 • V sakristii sa môžete zapísať na službu počas adorácie na Bielu sobotu. Ďalej prosíme, aby ste si na veľkonočnú vigíliu priniesli sviečky s prstencom proti stekaniu vosku. Počas veľkonočnej vigílie vo farskom kostole sv. Kozmu a Damiána prijme iniciačné sviatosti 6 dospelých ľudí.

 • Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera.

Kostol Ducha Svätého

Zelený štvrtok

18:00 Omša na pamiatku

Pánovej večere

do 22:00 Adorácia (bdenie)

Veľký piatok

9:00 Krížová cesta

17:00 Slávenie utrpenia

a smrti Pána

do 21:00 Adorácia pri „Božom hrobe“

Biela sobota

8:00 – 19:15 Adorácia pri „Božom hrobe“

19:30 Veľkonočná vigília

farský kostol

Zelený štvrtok

18:00 Omša na pamiatku

Pánovej večere

do 20:00 Adorácia (bdenie)

Veľký piatok

15:00 Slávenie utrpenia

a smrti Pána

do 18:00 Adorácia pri „Božom hrobe“

Biela sobota

15:00 – 19:15 Adorácia pri „Božom hrobe“

19:30 Veľkonočná vigília

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (mať úmysel, byť vyspovedaný, prijať Eucharistiu, modlitba na úmysel Svätého otca, vylúčiť akúkoľvek záľubu v hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctime túto sviatosť)

 1. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok

 1. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

Bohoslužby počas

veľkonočných sviatkov

Nedeľa 1. 4. 2018

veľkonočná nedeľa

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 Kostol D. Svätého

7:30 Kaplnka Ružencovej Panny Márie

11:00 Farský kostol sv. Kozmu a Damiána

17:00 Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26)

Pondelok 2. 4. 2018

veľkonočný pondelok

6:30, 8:00, 11:00, 18:00 Kostol D. Svätého

11:00 Farský kostol sv. Kozmu a Damiána

Nedeľa 8. 4. 2018

nedeľa b. milosrdenstva

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 Kostol D. Svätého

7:30 Kaplnka Ružencovej Panny Márie

11:00 Farský kostol sv. Kozmu a Damiána

15:30 Kaplnka Božieho milosrdenstva (Pri kríži 26)

15:00adorácia + korunka Božieho milosrdenstva

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com