Posledná aktualizácia

 • 3 jún, 2020

počítadlo návštev

 • 3836373prečítania:
 • 106Prečítania dnes:
 • 319prečítania včera:
 • 2652prečítania posledný týždeň:
 • 858124návštevníkov:
 • 35návštevníkov dnes:
 • 121návštevníkov včera:
 • 994návštevníkov posledný týždeň:
 • 147Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

FARSKÉ OZNAMY 28.4. 2019 NEDEĽA 28. 4. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

FARNOSŤ BRATISLAVA – DÚBRAVKA
FARSKÉ OZNAMY
28.4. 2019

NEDEĽA 28. 4. 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pondelok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy
Utorok 30. 4.
Streda 1. 5. Sv. Jozefa, robotníka, spomienka
Štvrtok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok 3. 5. SV. FILIPA A JAKUBA, apoštolov, sviatok
Sobota 4. 5.
NEDEĽA 5. 5. 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

• V nedeľu (28.4.) bude v kaplnke Pri kríži o 15:30 slávnostná sv. omša. Program v kaplnke začína o 15:00 adoráciou a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
• V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok od 17:00.
• V sobotu 4. mája o 17:00 bude v Kostole Ducha Svätého pobožnosť Fatimskej soboty.
• Slávnosť prvého svätého prijímania (ZŠ Nejedlého , ZŠ Sokolíkova ) bude v sobotu 4. mája o 10:00 v Kostole Ducha Svätého.
• Spovedanie detí a ich príbuzných pred l. sv. prijímaním bude v piatok 3. mája od 16:00.
• V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“ (Mt 6, 9-13).
• Pozývame všetky deti, od 6 do 12 rokov, na dobrodružnú cestu. Kto je odvážny, nech sa pridá k nám od 8.jula do 12. júla do farského denného letného tábora. Tešíme sa na vás. Prihlášky a viac informácií nájdete na stránke farnosti a pri vchode v Kostole Ducha Svätého.
• Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkej noci v našej farnosti – kostolníkom, organistom, spevákom, lektorom, miništrantom a všetkým, ktorí robili výzdobu a pomáhali s upratovaním kostola.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Dúbravka, Brižitská 15, 841 01 Bratislava
tel.: 02 / 643 610 85, 0910 487 709 (fara), 02 / 644 633 15 (kancelária – len počas úradných hodín)
e-mail: kancelaria.dsv@gmail.com web: www.fara.sk/dubravka

Spat

Počasie