Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3834988prečítania:
 • 105Prečítania dnes:
 • 622prečítania včera:
 • 3070prečítania posledný týždeň:
 • 857589návštevníkov:
 • 43návštevníkov dnes:
 • 220návštevníkov včera:
 • 1127návštevníkov posledný týždeň:
 • 171Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu
Obdobie od 03.10.2019 do 30.10.2019
Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.
Odberateľ: Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Obdobie: 03.10.2019 – 30.10.2019
Dátum: Deň Miesto pristavenia
03.10.2019 Štvrtok Homolova 13 – 15 – pri bytovom dome
03.10.2019 Štvrtok Nemčíkova 7 – pri bytovom dome
10.10.2019 Štvrtok Jesenné upratovanie – podľa rozpisu
10.10.2019 Štvrtok Jesenné upratovanie – podľa rozpisu
17.10.2019 Štvrtok Drobného – Sekurisova roh ulíc
17.10.2019 Štvrtok Gallayova 25 – parkovisko pri byt. dome
24.10.2019 Štvrtok Beňovského 16 – parkovisko
24.10.2019 Štvrtok Hanulova – Bezekova pri trafo stanici
30.10.2019 Streda Galbavého 2 parkovisko
30.10.2019 Streda Nejedlého 37 pri bytovom dome

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov – fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.) V prípade že takúto činnosť zistíme budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.
Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)
Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

Spat

Počasie