Posledná aktualizácia

 • 16 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3637507prečítania:
 • 170Prečítania dnes:
 • 770prečítania včera:
 • 6419prečítania posledný týždeň:
 • 756912návštevníkov:
 • 96návštevníkov dnes:
 • 434návštevníkov včera:
 • 3013návštevníkov posledný týždeň:
 • 443Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Laureátov na Ocenenia BSK možno navrhnúť do konca augusta

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje každoročne Ocenenia BSK a to Cenu
Samuela Zocha, Pamätný list predsedu a Čestné občianstvo tým, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Aj tento rok ich môžu
navrhnúť obyvatelia kraja, organizácie a inštitúcie so sídlom v kraji a to do 31.
augusta 2017.
„Aj tento rok župa informuje o možnosti navrhnúť na ocenenia osobnosti, ktoré sú významné
a prínosné pre kraj, spoločnosť. Preto laureátmi ocenení môžu byť tak osobnosti ako aj organizácie. Je
to vlastne poďakovanie tým, ktorí úspešne reprezentujú Bratislavskú župu, prispievajú k jej rozvoju a
šíreniu dobrého mena. Verte, že takých, ktorí si to zaslúžia, je v našom regióne veľa,“ vyjadril sa
bratislavský župan Pavol Frešo.
Vyplniť treba prihlasovací formulár, ktorého nevyhnutnou súčasťou je stručný životopis nominovaného
alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominácie organizácie. Vyplnený formulár musí
byť vlastnoručne podpísaný nominovaným a doručený na Úrad BSK buď elektronicky
nominacie@region-bsk.sk alebo poštou na adresu Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie propagácie,
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05, Bratislava do 31. augusta 2017.
Zoznam držiteľov Ocenení BSK, ako aj ďalšie informácie nájdete na
http://www.bratislavskykraj.sk/samosprava-bsk- ocenenia-bsk.aspx

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com