Posledná aktualizácia

 • 18 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3640817prečítania:
 • 2636Prečítania dnes:
 • 844prečítania včera:
 • 8824prečítania posledný týždeň:
 • 757450návštevníkov:
 • 279návštevníkov dnes:
 • 355návštevníkov včera:
 • 3085návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Nulová tolerancia voči sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu

stratégia voči rodovému násiliu a záväzné pravidlá na úrovni EÚ

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png opatrenia na podporu nahlasovania zamerané na najzraniteľnejších

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png pracovná skupina nezávislých expertov na preskúmanie situácie v EP

Parlament vo štvrtok dôrazne odsúdil všetky formy sexuálneho násilia, ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania, a zdôraznil nutnosť potrestania páchateľov.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 580 (za): 10 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania), zopakovali Európskej komisii svoju výzvu z roku 2014, aby za účelom ochrany žien a dievčat pred násilím – vrátane sexuálneho obťažovania a zneužívania – pripravila úniovú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi.

Súčasťou boja proti sexuálnemu obťažovaniu by podľa poslancov mali byť informačné kampane a riešenie problémov nedostatočného nahlasovania a sociálnej stigmatizácie.

Sexuálne obťažovanie v EP

Európsky parlament musí urýchlene a dôkladne preskúmať nedávne obvinenia súvisiace so sexuálnym obťažovaním a zneužívaním na svojej pôde, uvádza sa v uznesení. Schválený text vyzýva na zavedenie povinných školení pre všetkých zamestnancov a poslancov v oblasti rešpektu a zachovávania ľudskej dôstojnosti na pracovisku, vedenie dôverného registra prípadov, vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z nezávislých odborníkov na preskúmanie situácie v EP a poskytnutie plnej podpory obetiam počas vyšetrovania v rámci parlamentných postupov alebo postupov miestnej polície.

Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby preskúmali situáciu v oblasti sexuálneho obťažovania a zneužívania vo svojich národných parlamentoch a prijali náležité opatrenia. Politici by mali podľa uznesenia ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch a mimo nich.

Reakcie slovenských poslancov

„Pri tejto zvrátenosti sa z ľudí stávajú objekty. Nečelia tomu len ženy, ale i muži, deti a obťažovanie sa deje aj zo strany homosexuálov a lesieb. O tom sa však mlčí. Je naivné si myslieť, že kontroverzný Istanbulský dohovor zastaví násilie. Rodina, ako miesto lásky, prijatia a úcty, je najlepšia prevencia proti násiliu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Sexuálne násilie a predovšetkým obťažovanie je problémom nielen v EÚ, ale na celom svete. Je potrebné o tom verejne hovoriť a prestať tolerovať akékoľvek náznaky obťažovania. Účinnou informačnou kampaňou a aktívnejším prístupom orgánov činných v trestnom konaní by sme tento nežiadúci jav mohli eliminovať a predchádzať mu,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Akákoľvek forma obmedzovania osobnej slobody a obťažovania je neprípustná. Ak má byť Európska únia hlasom morálneho apelu proti podobným prípadom vo svete, musíme najskôr spraviť všetko pre to, aby sme podobné praktiky čo najviac obmedzili na našom vlastnom území,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Sexuálne obťažovanie je absolútne neprípustné, aj keď sa, bohužiaľ, deje nielen v Hollywoode alebo Európskych inštitúciách, ale aj dennodenne na uliciach a verejných priestranstvách. Kľúčové však je od malička vzdelávať a viesť deti k rešpektu voči druhým osobám, ich súkromiu a najmä hraniciam, ktoré si tá-ktorá osoba vytýči,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55% žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32% všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník.

Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente vystavených 75% žien, v sektore služieb to bolo 61% žien.

S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20 % mladých žien (vo veku od 18 do 29 rokov), pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com