Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3698982prečítania:
 • 32Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5130prečítania posledný týždeň:
 • 787407návštevníkov:
 • 18návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3083návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

: OLO aj tento rok pripraví zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. pripraví aj v tomto roku tzv. zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy. Ide o dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Tie slúžia ako zberné miesto pre obyvateľov tých bratislavských lokalít, ktoré sú počas zimnej sezóny nedostupné pre našu zvozovú techniku.

Zimné stanovištia budú v prvej etape pripravené od 22. 12. 2017 v najproblematickejších lokalitách Bratislavy, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok aj skôr. Ide o lokality, ktoré sú charakteristické veľmi úzkymi a ťažko prejazdnými cestnými komunikáciami a to najmä počas zimnej sezóny a kalamity. V prípade predpovedaných mimoriadne zlých poveternostných podmienok, sa bude realizovať aj druhá etapa. Príslušný zoznam ulíc nájdete v Prílohe tlačovej správy. Každé zimné stanovište bude označené nálepkou s číslom a potrebnými informáciami.

Na zimných stanovištiach budú umiestnené vždy 2 kusy 1 100 l čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby do nádob umiestňovali len odpad do nich určený. V prípade ukladania iného, nepovoleného odpadu či objemného odpadu, môžu byť nádoby zo zimných stanovíšť odobraté. Spoločnosť OLO bude pravidelne zabezpečovať odvoz odpadu z týchto stanovíšť. Odvoz odpadu z pôvodných stanovíšť bude vykonaný hneď, ako bude cestná komunikácia pre našu vozovú techniku prejazdná. Zimné stanovištia budú v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr však do 30. 3. 2018.

Obyvatelia budú o zimných stanovištiach informovaní formou oznamov distribuovaných do schránok v oblastiach, v ktorých sa budú stanovištia nachádzať. Informácie o zimných stanovištiach budú tiež poskytnuté Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a príslušným mestským častiam. Kompletný zoznam zimných stanovíšť bude umiestnený na webstránke www.olo.sk a občania ďalšie informácie získajú aj na Zákazníckom centre spoločnosti OLO, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk

Príloha: Príslušný zoznam ulíc, na ktorých budú rozmiestnené zimné stanovištia

Prvá etapa
1. Podkerepušky
2. Plánky
3. Horné Židiny, Horská
4. Tavárikova osada
5. Popolná, Potočná, Zvončeková, Na medzi, Chladná
6. Knižkova dolina, Malý Javorník
7. Mokráň – Záhoň
8. Vlárska, Bárdošova
9. Dlhé diely III.
10. Komonicova, Nad ostrovom
11. Dlhé diely I. a II
Druhá etapa
12. Strmé sady
13. Brižitská
14. Cesta na Klanec
15. Podkorunská, Viničná, Dolnokorunská, Gronárska
16. Osada Svätopluk, Delená, Pod Kobylou, Spätná, Stepná cesta
17. Štítova
18. Na hriadkach
19. Stupavská, Stará Stupavská, Pri kolíske
20. Červená, Zlatá, Modrý chodník
21. Zavadilova, Pod srdcom
22. Snežienkova, Stará Klenová
23. Strmé sady
24. Pekná cesta
25. Neronetova, Lopenická

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com