POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3797131prečítania:
 • 709Prečítania dnes:
 • 1058prečítania včera:
 • 10221prečítania posledný týždeň:
 • 840624návštevníkov:
 • 315návštevníkov dnes:
 • 506návštevníkov včera:
 • 4192návštevníkov posledný týždeň:
 • 528Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

OLO tento rok odviezlo takmer 4 500 ton bio odpadu z hnedých zberných nádob

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) ukončí sezónny odvoz bio odpadu zo záhrad v piatok 30.11.2018. Odvozy boli v tomto roku vykonávané od 1.3.2018 a za toto obdobie bolo odvezených takmer 4 500 ton bio odpadu.

Bio odpad bol odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure, kde sa ďalej niekoľko mesiacov spracováva na kompost. V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave začne realizovať od 1.3.2019. Bio odpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.

 

Väčší záujem majú Bratislavčania o hnedé nádoby ako o kompostéry

 

OLO zároveň aj naďalej pokračuje v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy. Doteraz bolo rozdistribuovaných 13 365 hnedých zberných nádob a 2 266 kompostérov. Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240l. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120l, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Bytové domy môžu požiadať o kompostér

 

Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene majú možnosť od tohto roka riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečuje spoločnosť OLO. Doteraz bolo bytovým domom rozdistribuovaných 28 kompostérov.

 

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke alebo webstránke www.olo.sk

 

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na webstránke spoločnosti OLO, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“

 

Spat

Počasie