Posledná aktualizácia

 • 23 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3832592prečítania:
 • 378Prečítania dnes:
 • 296prečítania včera:
 • 3464prečítania posledný týždeň:
 • 856707návštevníkov:
 • 120návštevníkov dnes:
 • 125návštevníkov včera:
 • 1242návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 3Teraz ONLINE:

Podpora únii v Európe rastie, na Slovensku považuje členstvo za dobrú vec polovica opýtaných

Eurobarometer zisťoval postoje občanov k EÚ a Európskemu parlamentu

.57% Európanov si myslí, že členstvo v únii je dobrá vec, na Slovensku je to polovica opýtaných.

.Slováci a Česi sú na poslednom mieste v záujme o voľby do EP

Podľa posledného prieskumu Eurobarometer si 57% Európanov myslí, že členstvo v únii je dobré pre ich krajinu- blíži sa to k pozitívnym číslam pred krízou. Až 64% Európanov je presvedčených, že ich krajina z členstva v únii profitovala, čo je nárast o 4% oproti minulému roku a 47% Európanov sa domnieva, že ich hlas v Európe zaváži, čo je najlepší výsledok od roku 2009. Predseda EP Antonio Tajani si myslí, že v celoeurópskom merítku sú tieto čísla veľmi povzbudivé:

„ Výsledky prieskumu sú veľmi povzbudivé. Ukazujú, že dôvera v naše inštitúcie a našu prácu rastie a že nechávame krízu za sebou. Samozrejme, názory sa v určitých oblastiach v jednotlivých členských štátoch líšia. To by nás malo povzbudiť, aby sme úsilie o odstránenie obáv ľudí ešte zvýšili. Vo všeobecnosti však Európania vnímajú úniu stále viac ako kľúčového hráča, ktorý musí vyriešiť veľké výzvy a ochrániť ich pred hrozbami ako je terorizmus, nezamestnanosť, či chudoba. Pre nás v EP, to znamená, že musíme priniesť výsledky a pracovať ešte viac, aby sme naplnili očakávania a nádeje ľudí. Vnímam to tiež ako mandát pre EP zvýšiť zaangažovanosť pri určovaní budúcnosti únie. Najlepším fórom na diskusiu o tom, ako by únia mala v budúcnosti vyzerať je práve Európsky parlament.“

Členstvo v únii za dobrú vec považuje polovica Slovákov

Na Slovensku členstvo v únii, podobne ako pred pol rokom, považuje za dobrú vec 50% obyvateľov, čiže menej ako európsky priemer (57%). A to aj napriek tomu, že až 74% Slovákov je presvedčených, že krajina z členstva profitovala. To je v rámci EÚ vysoké číslo, zároveň ale o 5% menej ako pri poslednom prieskume. 39% Slovákov sa domnieva, že ich hlas v EÚ zaváži, čo je síce rastúci trend, ale stále pod priemerom EÚ (47%).

Slováci by privítali, keby v budúcnosti Európska únia chránila svojich občanov najmä pred hrozbami terorizmu (48%) a nekontrolovanej migrácie (45%). Tých sa obávajú viac ako chudoby a nezamestnanosti. Na európskej úrovni tiež vedie terorizmus (58%), nasledovaný nezamestnanosťou( 43%), chudobou (42%) a následne migráciou (35%)

Slováci opäť na chvoste záujmu o európske voľby

Podpora EP na Slovensku kopíruje európsky trend, u 32% Slovákov má Európsky parlament pozitívny imidž a u 43% neutrálny. Podpora EP na európskej úrovni narástla oproti poslednému prieskumu o 8% (33%). Na druhej strane len 35% Slovákov (47% obyvateľov EÚ) si myslí, že by mal EP v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu.

Napriek tomu, že by Slováci privítali európske riešenie množstva problémov , opäť sa ukazuje ich nezáujem priamo ovplyvniť chod únie a zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Podľa prieskumu sme spolu s Českou republikou (30% SVK a 23% ČR) na poslednom mieste v záujme o voľby do Európskeho parlamentu 2019. Pritom v posledných voľbách bolo Slovensko na poslednom mieste vo volebnej účasti, ktorá len mierne presiahla 13%. Napríklad v Holandsku sa o voľby do EP zaujíma až takmer 80% ľudí.

Slováci a Česi sú aj na chvoste záujmu o európske veci. Len 39% Slovákov sa o ne zaujíma a až 60% tvrdí, že ich nezaujímajú. Napriek tomu si viac Slovákov (33%) myslí, že sa veci uberajú správnym smerom v Európskej únii ako v ich vlastnom štáte (29%).

Poznámka:

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 27881 Európanov starších ako 15 rokov vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, medzi 23. septembrom a 2. októbrom 2017

Prezentáciu prieskumu v slovenčine nájdete v prílohe a tu:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/parlemeter_2017_sk_sk.pdf

Štúdiu k výsledkom barometra nájdete tu:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf

Národný prehľad Parlameter a kompletné grafy nájdete tu:

http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/parlemeter_2017_sk_sk.pdf

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20171016PVL00116/Parlemeter-2017-Silnej%C5%A1%C3%AD-hlas

Spat

Počasie