Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644536prečítania:
 • 115Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 7969prečítania posledný týždeň:
 • 759264návštevníkov:
 • 42návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2882návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Poslanci upozorňujú na zdravotné riziká klesajúcej zaočkovanosti v EÚ

obavy o dopady zdržanlivého prístupu k očkovaniu na zdravie obyvateľstva

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png požiadavka vyššej transparentnosti v oblasti výroby očkovacích látok

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png výzva členským štátom na spoločné, a teda lacnejšie obstarávanie vakcín

Klesajúca dôvera verejnosti k očkovaniu patrí podľa poslancov v súčasnosti medzi hlavné výzvy v oblasti zdravotníctva, ktorej zdravotné dopady sú badateľné už dnes.

Epidemiologické údaje o súčasnej situácii v oblasti zaočkovanosti v členských štátoch poukazujú na značné nedostatky akceptácie očkovania, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok prijal Európsky parlament. Zaočkovanosť potrebná na zaručenie primeranej ochrany verejnosti pred chorobami, ktorým možno očkovaním predchádzať, nie je dostatočná, konštatuje schválený text.

Poslanci upozorňujú, že zdržanlivý prístup k očkovaniu a pokles zaočkovanosti v Európe viedol vo viacerých európskych krajinách k závažným epidémiám osýpok a s tým súvisiacim úmrtiam, ktorým bolo možné predísť.

Uznesenie pripomína, že očkovacie látky sa prísne testujú vo viacerých štádiách klinického skúšania. Poslanci ocenili nadchádzajúce spustenie spoločnej akcie spolufinancovanej programom EÚ v oblasti zdravia s cieľom zvýšiť zaočkovanosť. Komisiu však zároveň vyzvali, aby intenzívnejšie podporovala úsilie členských štátov o zvýšenie zaočkovanosti.

Poslanci tiež vyzvali na posilnenie právneho základu imunizácie a požiadali Komisiu, aby lepšie zosúladila harmonogram očkovania v celej EÚ.

Obnovenie dôvery zvýšením transparentnosti

Parlament žiada väčšiu transparentnosť pri výrobe a v procese hodnotenia očkovacích látok a ich adjuvansov. Tá by spolu s financovaním nezávislých výskumných programov zameraných na ich možné vedľajšie účinky podľa poslancov prispela k obnoveniu dôvery v očkovanie.

Uznesenie pripomína, že výskumní pracovníci musia nahlásiť akýkoľvek konflikt záujmov. Pokiaľ sa v takejto situácii ocitnú, podľa poslancov by mali byť vylúčení z hodnotiacich panelov. Parlament tiež navrhuje zrušiť dôverný charakter rokovaní hodnotiaceho panelu Európskej agentúry pre lieky (EMA) a zverejňovať vedecké a klinické údaje, z ktorých vychádzajú jeho závery.

Poslanci zároveň za účelom boja proti nespoľahlivým, zavádzajúcim a nevedeckým informáciám o očkovaní vyzvali na zahájenie dialógu akademickej obce a vnútroštátnych zdravotníckych orgánov s občianskou spoločnosťou a médiami.

Spoločné obstarávanie vakcín

Až 68-násobne zvýšenie nákladov na kompletný balík očkovacích látok pre jedno dieťa medzi rokmi 2001 a 2014 je podľa poslancov neodôvodnené. Parlament preto dôrazne podporuje dohodu o spoločnom obstarávaní očkovacích látok, v rámci ktorého sa posilňuje spoločná kúpna sila členských štátov.

Reakcie slovenských poslancov

„Všetci rodičia sa úprimne snažia chrániť svoje deti, a preto je téma ich očkovania komplikovaná. Rozhodnutie rodičov nezaočkovať svoje deti však považujem za nezodpovedné voči deťom aj voči spoločnosti. Odborné poznatky o povinnom očkovaní pri závažných infekciách sú rokmi overené a vďaka tomu nezápasíme so smrteľnými epidémiami,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

Súvislosti

Uznesenie konštatuje, že očkovaním sa každoročne predchádza približne 2,5 miliónu úmrtí na celom svete a znižujú sa náklady na liečbu špecifických chorôb, vrátane antimikrobiálnej liečby. V rokoch 2008 – 2015 bolo v Európe zaznamenaných 215.000 prípadov chorôb, s výnimkou chrípky, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Od roku 2016 zomrelo v EÚ na osýpky 57 ľudí. Väčšina prípadov osýpok medzi 1. februárom 2017 a 31. januárom 2018 bola podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zaznamenaná v Rumunsku (5.224), Taliansku (4.978), Grécku (1.398) a Nemecku (906). Celkovo sa v týchto krajinách v danom období vyskytlo až 84% všetkých prípadov osýpok z celého Európskeho hospodárskeho priestoru.

Od 1. januára 2018 bolo zaznamenaných sedem úmrtí na osýpky v štyroch krajinách. Tri osoby zomreli v Rumunsku, dve v Taliansku, jedna v Grécku a jedna vo Francúzsku.

Očkovanie podľa poslancov zohráva úlohu aj pri znižovaní spotreby antibiotík, čím pomáha bojovať proti antimikrobiálnej rezistencie (AMR). Komisia vo svojom akčnom pláne boja proti AMR oznámila, že bude stimulovať lepšie využívanie diagnostiky, antimikrobiálnych alternatív a vakcín.

Komisia predloží iniciatívu v oblasti posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým možno predchádzať očkovaním, v druhom štvrťroku 2018.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com