Posledná aktualizácia

 • 19 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3642281prečítania:
 • 272Prečítania dnes:
 • 797prečítania včera:
 • 7766prečítania posledný týždeň:
 • 758062návštevníkov:
 • 109návštevníkov dnes:
 • 401návštevníkov včera:
 • 2750návštevníkov posledný týždeň:
 • 436Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

POZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2019 (utorok) o 16. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia.
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým
sa článok 69 dopĺňa odsekom 4.
2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu dodatku
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 14, ktorým
sa článok 91 dopĺňa odsekom 4.
3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeo-
becne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com