Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3698979prečítania:
 • 29Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5127prečítania posledný týždeň:
 • 787406návštevníkov:
 • 17návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3082návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Reakcia členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

S nevýslovným zhrozením a smútkom sme prijali informáciu o beštiálnom čine, ktorý ukončil životy dvom mladým ľuďom.
Našou bezprostrednou odpoveďou v tejto situácii je v prvom rade stíšenie v nemej sústrasti a v modlitbe za blízkych trúchliacich. Ocitáme sa v úlohe Jóbových priateľov, ktorí stoja pred nezmyselným, nevysvetliteľne ukrutným utrpením a ani my nemáme slová, ktorými možno dostatočne vyjadriť náš súcit, ale i hnev a zúfalstvo. A tak, žiaľ, len v takejto ľudskej obmedzenosti prejavujeme našu spoluúčasť v smútku rodiny a blízkych.
Popri pokore a mlčaní si však predsa dovoľujeme vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin, ako i páchateľov trestných činov, ktorými sa zavraždený novinár zaoberal. Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu a vyjadrujeme vážne znepokojenie nad rozmáhajúcou sa korupciou, klientelizmom, aroganciou mocných a bohatých, pokrivenou demokraciou a absenciou spravodlivosti. Vyzývame politikov a všetkých ľudí s politickou ambíciou k návratu k hodnotám deklarovaným v Ústave SR. Vyzývame členov našej cirkvi, kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k verejnému tlaku občianskej spoločnosti s požiadavkou vykonať kroky, ktoré občanom vrátia dôveru v inštitúcie štátu.
Aj my členovia jednej z najväčších cirkví na Slovensku priznávame svoj diel zodpovednosti za tento stav. Aj my sme sa vzdialili od svojich ideálov a Boha, v ktorého veríme. Boli sme a sme príliš pasívni, pomýlení, pohodlní, ustráchaní… Naše životy len málo zodpovedajú evanjeliu, ktoré máme prinášať do spoločnosti. Zastavení brutálnou udalosťou prehodnocujeme i naše vlastné postoje k veciam verejným. Nezmyselná smrť môže mať len vtedy aspoň nejaký zmysel, keď prinesie spravodlivosť a uzdravovanie celej spoločnosti. Obeť, ktorú statočný novinár priniesol pre nás všetkých nech nás prebudí z pohodlnej ľahostajnosti a povzbudí k širokej náprave vecí verejných a k novému začiatku.

Česť pamiatke Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Nezabudneme.

1. Pavol Trúsik kurátor Múzea s. Royových, dozorca Považského seniorátu
2. Ondrej Prostredník teológ, vysokoškolský pedagóg
3. Zuzana Moncoľová farárka CZ ECAV Hontianska Vrbica
4. Tibor Molnár farár CZ ECAV Mengusovce
5. Ján Brozman dozorca Východného dištriktu ECAV
6. Jozef Pacek farár CZ ECAV Kremnica
7. Michal Tekely farár CZ ECAV Zemianske Kostoľany
8. Vladimír Daniš emeritný dozorca ZD ECAV na Slovensku
9. Martin Kováč predseda o. z. Hnutie evanjelických laických pracovníkov
10. Tomáš Hyben dozorca Tatranského seniorátu
11. Daniel Koštial farár CZ ECAV Banská Bystrica
12. Peter Synak dozorca CZ ECAV Bratislava Legionárska, zástupca dozorcu Bratislavského seniorátu
13. Daniel Mišina teológ
14. Vlastimil Synak dozorca Dunajsko-nitrianskeho seniorátu
15. Branislav Kováč farár CZ ECAV Zvolenská Slatina
16. Martin Miti Kováč cirkevný archivár, spisovateľ
17. Ondrej Kolarovský farár CZ ECAV Košice-Terasa
18. Roman Roskoš farár CZ ECAV Klenovec
19. Eva Bachletová šéfredaktorka Reformačných listov, tlačová tajomníčka o.z. Hnutie evanjelických laických pracovníkov
20. Pavel Tomka farár CZ ECAV Krpeľany
21. Iveta Kosečková farárka CZ ECAV Bzince pod Javorinou
22. Monika Cipciarová farárka, redaktorka Reformačných listov
23. Milan Bruncko CZ ECAV Martin
24. Ján Hroboň farár CZ ECAV Bratislava Dúbravka
25. Ján Bunčák farár CZ ECAV Trenčín, predseda dištriktuálneho súdu, predseda Združenia ev. duchovných
26. Štefan Panuška evanjelický teológ
27. Eva Oslíková farárka CZ ECAV Modra
28. Branislav Rybnikár člen Generálneho presbyterstva ECAV
29. Ľubo Bechný cirkevný aktivista, redaktor Reformačných listov
30. Ján Huba dozorca CZ ECAV Nitra
31. Ivan Eľko predseda Synody, ECAV, farár CZ ECAV Nitra
32. Ivan Boženík farár CZ ECAV Dobroč
33. Ľudovít Hroboň farár CZ ECAV Lučenec
34. Mária Hroboňová farárka CZ ECAV Lučenec
35. Stanislav Páťal zborový dozorca CZ ECAV Bratislava Dúbravka
36. Radomír Vařák farár CZ ECAV Stará Turá
37. Boris Mišina farár CZ ECAV Bratislava Legionárska
38. Bohuslav Beňuch dozorca CZ ECAV Dudince
39. Martin Riecky farár CZ ECAV Levice
40. Martin Drdoš ml. dozorca CZ ECAV Levice
41. Božidara Bašková farárka CZ ECAV Kšinná

Kontakt: Mgr. Pavol Trúsik, seniorálny dozorca Považského seniorátu ECAV 0907 293 295, Mgr. Eva Bachletová, PhD. 0905 813 782, tlačová tajomníčka OZ HELP

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com