Posledná aktualizácia

 • 20 november, 2019

počítadlo návštev

 • 3699014prečítania:
 • 64Prečítania dnes:
 • 666prečítania včera:
 • 5162prečítania posledný týždeň:
 • 787417návštevníkov:
 • 28návštevníkov dnes:
 • 383návštevníkov včera:
 • 3093návštevníkov posledný týždeň:
 • 505Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Rodina Pejačević a kultúrno – historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v termíne od 8. marca do 30. apríla 2019 uvedie výstavu s názvom Rodina Pejačević a kultúrno – historické vzťahy Chorvátov a Slovákov.
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku, ktorí sa na úteku pred Turkami v priebehu 16. storočia usádzali aj na našom území.
Nadchádzajúcou výstavou však múzeum priblíži fenomén vysťahovalectva z opačného pohľadu – z pohľadu Slovákov, ktorí sa približne od začiatku 18. storočia usádzali na juhu bývalého Uhorska.
Postupne tu založili osady, dediny a poľné mestá. Bolo to v oblasti dnešného Chorvátska (Požega), Maďarska (Békešská Čaba), Srbska (Vojvodina) a Rumunska (Nadlak) – tzv. Dolná zem.
Príčiny vysťahovalectva boli hospodárske, politické, náboženské, ale najmä sociálne. Zemepanské vykorisťovanie nadobudlo nebývalé rozmery, robotné povinnosti sa zvýšili a navyše náboženský útlak a nedostatok pôdy pre všetkých spôsobili, že jediným riešením pre Slovákov, obývajúcich severné Uhorsko, bolo sťahovanie sa. Oblasť, do ktorej sa sťahovali, nebola pre nich celkom neznáma. Najmä od druhej polovice 17. storočia sem pravidelne chodili na žatevné práce a na mlatbu. V priebehu niekoľkých desaťročí sa Slováci koncentrovanejšie usadili v siedmich oblastiach: Našice, Ďakovo, Pakrac, Ilok, Osiek, Požega a Orahovica.
A práve kultúrno-historický a politický kontext vysťahovania sa Slovákov do regiónu Našice a podpora sťahovania Slovákov šľachtickou rodinou Pejačević do tejto oblasti Slavónie je centrom záujmu už spomínanej výstavy, ktorú autorsky pripravili Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice.
Panelová výstava v úvode návštevníkom pútavým spôsobom bližšie predstaví príčiny a časové obdobia – tzv. vlny vysťahovalectva Slovákov do Chorvátska, najmä do regiónu Našice.
Ďalšie časti výstavy oboznámia návštevníkov s pôsobením šľachtickej rodiny Pejačević a ich podporou prisťahovaným Slovákom v tejto oblasti.
Prvá zmienka o rode Pejačević pochádza zo 14. storočia a v priebehu storočí vzišli z tohto rodu mnohí významní politici, umelci, kňazi a vojenskí hodnostári. Disponovali značnou mocou a vplyvom v politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej sfére krajiny a to hlavne v oblasti Slavónie. Začiatkom 18. storočia si ešte viac upevňujú svoje postavenie a moc a ako zruční obchodníci (obchodovali s nehnuteľnosťami, pozemkami, dobytkom a obilím) získavajú ďalšie majetky a panstvá a to v oblastiach ako Orahovica, Feričanci, Našice a Podgorač. Kúpou majetkov v Našiciach v roku 1730 sa začína nový rozvoj oblasti ako významného remeselníckeho a obchodného strediska tejto časti Chorvátska, ktorému napomôže aj príchod slovenských rodín, koordinovaný práve rodinou Pejačević.
Záver výstavy pripomenie ešte významné tohtoročné výročie – 140 rokov od založenia obce Markovac Našický Slovákmi.
Výstava Rodina Pejačević a kultúrno – historické vzťahy Chorvátov a Slovákov podáva nielen ucelený obraz vysťahovalectva Slovákov do regiónu Našice, ale takisto nevtieravým spôsobom ponúka možnosť návštevníkom k zamysleniu sa nad stále aktuálnou otázkou migrácie obyvateľstva vo svete.

Miesto konania: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
Termín: 8. 3. 2019 – 30.4. 2019
Otvorenie výstavy: 7. 3. 20129 o 17:00 hod.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com