Posledná aktualizácia

 • 20 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3644618prečítania:
 • 197Prečítania dnes:
 • 699prečítania včera:
 • 8051prečítania posledný týždeň:
 • 759277návštevníkov:
 • 55návštevníkov dnes:
 • 412návštevníkov včera:
 • 2895návštevníkov posledný týždeň:
 • 431Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Schengen na rázcestí: EP žiada od členských štátov opatrenia na obnovenie dôvery

Schengen: 26 krajín, 400 miliónov obyvateľov, 50.000 km vonkajších hraníc

nesúhlas s pokračovaním obnovovania kontrol na vnútorných hraniciach

výzva na spoločné kroky zamerané na obnovenie všetkých výhod Schengenu

Intenzívnejšia spolupráca a väčšia solidarita členských štátov sú nevyhnutné na posilnenie vzájomnej dôvery vo fungovanie schengenského priestoru, uvádza sa v stredu schválenom uznesení EP.

Prvá výročná správa o stave schengenskej spolupráce – v rámci ktorej sa dvadsaťšesť štátov dohodlo na ukončení pasových a ďalších kontrol na svojich spoločných hraniciach – reaguje na hlavné nedostatky aplikácie schengenského acquis v praxi, ako aj dosiahnutý pokrok pri ich odstraňovaní. Poslanci tiež v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 439 (za): 157 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania), navrhujú ďalšie kroky zlepšenie fungovania Schengenu.

Nedostatky: Obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach

Poslanci odsúdili pokračovanie obnovovania kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré do značnej miery súvisia so slabinami spoločného európskeho azylového systému, ale aj s nedostatkom politickej vôle, solidarity a deľby zodpovednosti. Mnohé z pretrvávajúcich kontrol nie sú podľa poslancov potrebné ani primerané, a sú preto nezákonné. V súčasnosti vykonáva kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu šesť krajín: Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko.

Parlament tiež odsúdil budovanie fyzických bariér, vrátane plotov, medzi členskými štátmi.

Parlamentom navrhované opatrenia:

• trvalá, rázna a účinná reakcia zo strany EÚ v rámci pátracích a záchranných operácií na mori s cieľom predchádzať stratám na životoch;

• dôkladnejšie zhromažďovanie informácií a údajov zodpovednými orgánmi v členských štátoch ohľadom vnútroštátneho nakladania so zdrojmi a spôsobilosťami, ktoré sú využívané na kontrolu hraníc;

• zavedenie rýchlych a účinných postupov navracania neúspešných žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov, ktoré budú zároveň plne rešpektovať základné práva a ľudské a dôstojné podmienky po vydaní rozhodnutia o návrate;

• uznávanie a vykonávanie rozhodnutia o návrate prijaté iným členským štátom namiesto prijímania nového rozhodnutia či odovzdania neregulárneho migranta do prvého členského štátu, ktorý rozhodnutie vydal;

• zabezpečenie primeranej infraštruktúry, bývania a životných podmienok pre všetkých žiadateľov o azyl, najmä pre maloleté osoby bez sprievodu, rodiny s deťmi a ženy v zraniteľnej situácii;

• reforma Schengenského informačného systému (SIS) v týchto oblastiach: ochrana detí, ktorým hrozí nebezpečenstvo alebo sú nezvestné, okamžitá a povinná výmena informácií o terorizme a povinná výmena informácií o rozhodnutiach o návrate.

Uznesenie pripomína, že EÚ v ostatných rokoch prijala viacero opatrení na posilnenie schengenského priestoru, vrátane zriadenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, sprísnenia kontrol osôb na vonkajších hraniciach či zavedenia elektronického registračného systému pri prekračovaní vonkajších hraníc.

Poslanci tiež opätovne zdôraznili, že Bulharsko a Rumunsko sú pripravené na začlenenie sa do schengenského priestoru. Parlament v tejto súvislosti vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby ich vstup schválila.

Využívanie SIS Spojeným kráľovstvom

Poslanci vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s hodnotením dočasného používania Schengenského informačného systému britskými orgánmi, a to aj v súvislosti s budúcimi vzťahmi medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou.

Vyhlásenie spravodajcu

„Schengen znamená slobodu pohybu. Je základom európskeho občianstva. Táto správa po prvýkrát prináša pohľad Európskeho parlamentu na stav Schengenu. Nanešťastie, diagnóza nie je dobrá. Schengen musíme prinavrátiť našim občanom. Náš odkaz členským štátom je rovnako tvrdý: musíte dodržiavať všetky pravidlá, nie iba tie, ktoré chcete,‟ uviedol spravodajca Carlos Coelho (EPP, PT).

Reakcie slovenských poslancov

„Musí skončiť nelegálne obťažovanie cestujúcich vnútri EÚ na hraniciach a letiskách. Ako spravodajca EPP pre reformu schengenských pravidiel mám ťažkú situáciu, ale voľný pohyb osôb je pre mňa viac ako symbolikou. Dlhodobé kontroly napr. medzi Švédskom a Dánskom spôsobujú kolaps cezhraničného obchodu a mobility pracovnej sily,‟ uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

„Voľné cestovanie v schengenskom priestore je úžasným príkladom spolupráce. Migračná kríza a terorizmus vyvolali jednostranné opatrenia viacerých krajín a obnovenie hraničných kontrol. Riešením určite nie je zánik voľného pohybu osôb ako ho poznáme, ale lepšia kontrola ľudí prichádzajúcich do Schengenu bez európskeho pasu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Od migračnej krízy sme urobili viaceré významné opatrenia na posilnenie európskej bezpečnosti. Napriek tomu, že je stále čo zlepšovať, schengenský priestor je stále stabilnejší a bezpečnejší,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Náklady spojené s obnovením kontrol na vnútorných hraniciach v celom schengenskom priestore na dva roky sa odhadujú na 25 až 50 miliárd eur. Pokiaľ by všetky schengenské krajiny natrvalo obnovili pohraničné kontroly, náklady by sa počas desiatich rokov vyšplhali na 100 až 230 miliárd eur.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com