POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 25 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767001prečítania:
 • 445Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6142prečítania posledný týždeň:
 • 826823návštevníkov:
 • 334návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3892návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Škola s praxou je realitou

Stredná odborná škola pedagogická na Bullovej v bratislavskej Dúbravke, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, už môže na prax využívať materskú školu priamo vo svojich priestoroch. Ide o jedinečný projekt v rámci celého Slovenska, kde sa na jednom mieste spája škola, škôlka a prax. Je výsledkom spolupráce bratislavskej župy a mestská časť Bratislava – Dúbravka.

 

„Ide o unikátnu vec. Materská škola na pôde strednej školy je zatiaľ len vo svete, na Slovensku je len táto. Študenti školy, teda budúce učiteľky, vychovávateľky, majú zaistenú kvalitnú priebežnú odbornú prax priamo v budove školy. To, že študujú a praxujú v tej istej budove je veľkou devízou a toto sú tie veci, ktoré samosprávny kraj má robiť,“ vyzdvihol projekt predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

Iniciatívou Bratislavského samosprávneho kraja bolo prebudovanie časti budovy Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej 2, na predškolské zariadenie a pomôcť tak mestská časť Bratislava – Dúbravka, ktorá dlhodobo bojuje s poddimenzovanou kapacitu miest v materských školách.

 

„Projekt vznikol pred štyrmi rokmi a s som rada, že sa stal realitou. Študentom a študentkám v odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo umožní priamo tu v budove školy bez rôznych presunov realizovať svoju prax a zároveň ich to bude motivovať k tomu, že toto bude ich pracovisko,“ doplnila riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej Galina Šimončičová.

 

Rekonštrukciou vnútorných priestorov župnej školy, v rámci ktorej sa robila nová elektroinštalácia a svietidlá, nové dátové siete, nová kanalizácia, rozvod vody, kotolňa s rozvodmi kúrenia, nové priečky, dvere, podlahy, výdajňa stravy s jedálňou, sociálne miestnosti, nová sanita, nové vonkajšie prístupové chodníky, vstupné brány a úpravy vonkajšieho terénu, vznikla nová materská škola ponúkajúca 82 miest pre deti. 4 triedy majú každá samostatný vstup, aj samostatné sociálne zariadenia. Rekonštrukčné práce vyšli Bratislavský samosprávny kraj 361 977,74 eur. Zariadenie, teda mobiliár škôlky, mala na starosti mestská časť Bratislava – Dúbravka.

 

Takéto pracovisko nachádzajúce sa priamo na „pôde“ školy je pilotným projektom a inovatívnou koncepciou realizácie odbornej praxe študentov na Strednej odbornej škole pedagogickej, ktorá sa dlhodobo stretávala s nedostatkom a najmä nestálosťou odborných pracovísk, na ktorých mohli žiaci školy vykonávať svoju školskú prax. Prax bude vykonávaná študentmi tretieho ročníka v dňoch streda a štvrtok po 4 hodinách denne.

 

„To, že obyvatelia západných častí Bratislavy a Dúbravky dostali novú materskú školu, vnímam ako úžasnú vec, tak pre rodičov, deti ako aj pre študentov,“ uviedla riaditeľka MŠ Bullova 2 Ingrid Duban.

 

Materská škola funguje od 1.9.2018 a je zaradená do siete materských škôl ministerstva školstva. Jej zriaďovateľom je MČ Bratislava – Dúbravka.

 

 

 

 

Spat

Počasie