POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 25 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767029prečítania:
 • 473Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6170prečítania posledný týždeň:
 • 826827návštevníkov:
 • 338návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3896návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 3Teraz ONLINE:

Športujúce školy dostali poukazy

Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok, ktoré sú im od dnes odovzdávané. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.

„V rámci Európskeho týždňa športu v spolupráci so školami bolo našim cieľom dať do pohybu čo najväčší počet študentov, pedagógov, ich rodinných príslušníkov na jednotlivých školách, či základných alebo stredných v Bratislavskom regióne. Odmenou pre tých, ktorý sa v najväčšom počte zapojili pri základných školách a pri stredných školách, čiže desať základných škôl a desať stredných škôl, dostávajú odmenu vo forme poukážky vo výške 375 euro na vybavenie športovým náradím pre školy,“ povedal Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.
Bratislavský samosprávny kraj takto podporil Európsky týždeň športu už tretíkrát medziškolskou súťažou pod názvom Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja, v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- Eur. Úloha bola jednoduchá. Pripraviť a zrealizovať čo najmasovejšiu športovú aktivitu v trvaní minimálne 20 minút. Školy napriek nepriazni počasia pripravili množstvo skvelých pohybových a športových aktivít. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja.

„Tento rok sme sa zapojili už tretíkrát do súťaže. Motivovalo nás najmä to, že v minulých rokoch sme boli úspešní. V tomto školskom roku bola omnoho väčšia konkurencia, čo nás zároveň teší. Určite nás to povzbudzuje do účasti v ďalšom ročníku, pretože vidíme, že táto aktivita sa stáva takým dobrým trendom v oblasti Petržalky, ale aj ostatných bratislavských škôl,“ vyjadrila sa riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Iveta Šafránková.
Najaktívnejšími školami tohto ročníka v súťaži Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja boli:
• Základná škola Nová Dedinka so súborom športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu
• Základná škola Veľké Leváre s aktivitou Športové dopoludnie
• Spojená škola v Senci s aktivitou Cvičím, cvičíš, cvičíme, prestávku tak trávime!
• Základná škola v Dubovej s aktivitami Výstup na Tri kopce a Šarkaniáda
• Základná škola pri SLVS Senec s futbalovým zápasom
• Základná škola I. Bukovčana v Bratislave so športovou olympiádou
• Základná škola Blatné s aktivitou Šarfický septembrový biatlon
• Základná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybu
• Základná škola Ľudovíta Štúra s aktivitou Zabavme sa všetci spolu
• Základná škola s materskou školou Častá s aktivitou Európsky týždeň športu
• Gymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľu
• Stredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybu
• Spojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráse
• SPŠD Kvačalova s Atletikou
• Gymnázium Senecká, Pezinok s aktivitou Beh zdravia
• Základná škola a Gymnázium s VJM s aktivitou Hopsasa – spoločné krepčenie pri ľudovej hudbe
• Obchodná akadémia Račianska s aktivitou Škola v pohybe
• SPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na Draždiak
• SOŠAaP Senec ako športujúca škola
• Gymnázium Federica Garcíu Lorcu s Účelovým cvičením – cvičíme v prírode
Špeciálnu cenu projektového tímu v podobe balíčku športových pomôcok vyhráva Základná škola kpt. Nálepku zo Stupavy, ktorá síce nezískala najväčší koeficient zapojených účastníkov voči počtu registrovaných žiakov školy, ale napriek tomu bola najpočetnejšou aktivitou v kraji, kedy rozhýbala až 1062 osôb a ďalších 5 sa zúčastnilo podujatia Bratislava, športujúce mesto.
„Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja a podujatie Bratislava športujúce mesto vzniklo v roku 2015 pri príležitosti prvého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásil Brusel a Európska komisia s cieľom podnietiť ľudí viac športovať, pretože výsledky euro barometra vyšli, že len 6% dospelého obyvateľstva športuje. Práve s týmto sme začali narábať a spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločne sme vymysleli podujatie, ktoré má podnietiť športovanie obyvateľstva Bratislavského kraja, a aby sa viac hýbali. Tak sme im ponúkli taký veľtrh športu v podobe jednodňového podujatia Bratislava športujúce mesto a aby sme to ešte nejakým spôsobom viac podčiarkli a naozaj podnietili aj mládež k športu, tak sme spoločne vytvorili súťaž Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja,“ ozrejmila na záver Zuzana Stranovská z realizačného tímu agentúry Four sports media.

Spat

Počasie