POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 22 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3764236prečítania:
 • 363Prečítania dnes:
 • 786prečítania včera:
 • 5566prečítania posledný týždeň:
 • 825051návštevníkov:
 • 195návštevníkov dnes:
 • 471návštevníkov včera:
 • 3624návštevníkov posledný týždeň:
 • 490Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Spravodaj plenárneho zasadnutia 23. – 26. október 2017, Štrasburg

Hlavné body programu

Samit EÚ a budúcnosť Európy

Poslanci budú v utorok diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom o záveroch samitu lídrov členských štátov, ktorý sa koná v Bruseli v dňoch 19. – 20. októbra. Hlavnými témami samitu sú migrácia, azyl, obrana a rokovania o brexite. (Čítať ďalej)

#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence

Rozprava o slobode médií po vražde maltskej novinárky

Predstavitelia politických skupín v EP budú v utorok, v nadväznosti na brutálnu vraždu maltskej novinárky Daphne Caruany Galizie, ktorá okrem iného pracovala na témach súvisiacich s panamskými dokumentmi, korupciou a pašovaním drog, diskutovať o slobode médií a ochrane novinárov v EÚ. (Čítať ďalej)

#DaphneCaruanaGalizia

Problémové úvery: ochrana investorov a ekonomiky EÚ
Zjednodušenie a sprehľadnenie balíkov úverových pohľadávok pred ich predajom investorom je zámerom novej legislatívy, o ktorej budú poslanci hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#STS #securitisation #CRR #CMU

Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach

Zavedenie spoločného elektronického systému, ktorý by urýchlil kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistroval všetky doň vstupujúce osoby spoza hraníc Únie, bude v stredu predmetom rozpravy a hlasovania poslancov. (Čítať ďalej)

#Bordercontrols #migrationEU

Vyslaní pracovníci: Príprava na rokovanie EP s členskými štátmi

Poslanci by mali odobriť mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nových pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov. (Čítať ďalej)

Vyhlásenie víťaza Sacharovovej ceny za rok 2017

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani vyhlási vo štvrtok víťaza tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. O laureátovi prestížneho ocenenia rozhodne o niečo skôr v ten istý deň predseda EP a lídri politických skupín. (Čítať ďalej)

#SakharovPrize

Výzva na postupné ukončenie využívania glyfozátu do roku 2020

Poslanci budú v utorok hlasovať o návrh výboru EP pre životné prostredie, podľa ktorého by od decembra 2020 malo byť používanie herbicídov na báze glyfozátu zakázané. Využívanie glyfozátu do tohto dátumu by zároveň malo byť postupne obmedzované. (Čítať ďalej)

#glyphosate

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal uľahčiť prístup inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov na trh celej EÚ. Súčasťou nových pravidiel by podľa poslancov malo byť aj postupné znižovanie stropov pre ťažké kovy ako kadmium vo fosforečných hnojivách, a to za účelom zníženia ich zdravotných a environmentálnych rizík. (Čítať ďalej)

#fertilisers #circulareconomy

Ochrana oznamovateľov v celej EÚ
Oznamovatelia konajúci vo verejnom záujme si zaslúžia riadnu ochranu a podporu a EÚ by mala v tejto súvislosti prijať účinné pravidlá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorého texte budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok. (Čítať ďalej)

#whistleblowers

Boj proti diskriminácii Rómov v EÚ

Členské štáty a EÚ zlyhávajú vo svojich snahách o zabezpečenie rovnakých práv pre Rómov. Poslanci budú preto v pondelok diskutovať o spôsoboch, ako bojovať s diskrimináciou Rómov v EÚ, a v utorok prijmú uznesenie, ktoré by malo priniesť konkrétne návrhy aplikovateľné na národnej a úniovej úrovni. (Čítať ďalej)

Ďalšie body programu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Mechanizmy reakcie na lesné požiare v severnom Španielsku a Portugalsku (rozprava v stredu)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Obchod s Austráliou a Novým Zélandom (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Hospodárske politiky eurozóny (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (hlasovanie v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (rozprava v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Politiky zamerané na zabezpečenie minimálneho príjmu ako nástroj boja proti chudobe (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Boj proti nelegálnej migrácii a pašovaniu ľudí v oblasti Stredozemného mora (rozprava v stredu)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie vo štvrtok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Vykonávanie smernice o environmentálnej zodpovednosti (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky (hlasovanie v utorok)

Spat

Počasie