POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 22 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3764230prečítania:
 • 357Prečítania dnes:
 • 786prečítania včera:
 • 5560prečítania posledný týždeň:
 • 825049návštevníkov:
 • 193návštevníkov dnes:
 • 471návštevníkov včera:
 • 3622návštevníkov posledný týždeň:
 • 490Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Verdikt ESD je odmietnutím výhovoriek pri relokáciách utečencov z Talianska a Grécka, tvrdia poslanci

Spravodajkyňa EP pre relokačné rozhodnutia Ska Keller (Zelení/EFA, DE) a predseda Výboru EP pre občianske slobody Claude Moraes (S&D, UK) privítali stredajšie rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

Súdny dvor Európskej únie (ESD) v stredu zamietol v celom rozsahu žalobu Slovenskej republiky a Maďarska proti rozhodnutiu Rady (ministrov) EÚ vo veci dočasného mechanizmu premiestňovania (relokácie) žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska. „Tento mechanizmus skutočne a primeraným spôsobom prispieva k tomu, aby mohli Grécko a Taliansko čeliť dôsledkom migračnej krízy z roku 2015,“ uvádza ESD.

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre rozhodnutia o premiestnení žiadateľov o azyl Ska Keller (Zelení/EFA, DE) v tejto súvislosti uviedla:

„Teraz, keď Súdny dvor EÚ zamietol žalobu Maďarska a Slovenska vo veci prerozdelenia utečencov, neexistuje viac výhovorka. Tie členské štáty, ktoré dosiaľ bojkotovali prerozdeľovanie, musia konečne konať. Solidarita v EÚ nefunguje len jedným smerom. Lídri vlád, ako napríklad Viktor Orbán, nemôžu žiadať viac peňazí na ochranu hraníc a zároveň blokovať prijatie utečencov z Grécka a Talianska.”

„Toto rozhodnutie je pre EÚ míľnikom. Súdny dvor EÚ potvrdil, že solidarita je kľúčovou zásadou spoločnej azylovej politiky. Všetky členské štáty teraz musia naplniť svoje záväzky, je šialené, že väčšina krajín dosiaľ tak zaostáva. Európska komisia by zároveň mala pokračovať v konaní o porušení povinností, ktoré zahájila voči Maďarsku, Českej republike a Poľsku.”

Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Claude Moraes (S&D, UK) uviedol:

„Členské štáty sa nemôžu vyhýbať svojej zodpovednosti, dnešný verdikt to potvrdil. Parlament od prijatia relokačného mechanizmu v roku 2015 konzistentne vyzýval členské štáty, aby urýchlene naplnili svoje záväzky. Napriek tomu sa po dvoch rokoch premiestnilo iba 28.000 z celkového počtu 160.000 osôb.”

„Fakt, že členské štáty spolu premiestnili z Talianska a Grécka menej ako štvrtinu z neveľkého počtu 160.000 osôb, upriamuje pozornosť na výrazné nedostatky v reakcii celej EÚ na najväčšiu utečeneckú krízu na tomto svetadiele od druhej svetovej vojny. Naliehavo potrebujeme mať k dispozícii organizovaný a súcitný systém reakcie.”

Súvislosti

EÚ v nadväznosti na bezprecedentnú migračnú a utečeneckú krízu z leta 2015 prijala dve núdzové rozhodnutia o premiestnení tisícok žiadateľov o azyl. Do septembra 2017 tak malo byť z Grécka a Talianska premiestnených do iných členských štátov 160.000 azylantov, u ktorých bola vysoká pravdepodobnosť udelenia štatútu utečenca. Členské štáty, na územie ktorých mali byť žiadatelia premiestnení, by sa stali zodpovednými za spracovanie ich žiadostí o azyl.

Slovensko a Maďarsko podali na Súdnom dvore EÚ žaloby, ktorých cieľom bolo zrušiť druhé rozhodnutie Rady (ministrov) EÚ, ktoré predpokladalo premiestnenie 120.000 žiadateľov o azyl. Žalujúce strany argumentovali nesprávnym právnym základom rozhodnutia, ktoré malo byť navyše nevhodné na dosiahnutie požadovaného cieľa a malo porušiť princíp proporcionality.

Európska komisia v júni zahájila konanie o porušení povinnosti voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku z dôvodu neplnenia si záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutí o relokáciách. Maďarsko a Poľsko v rámci týchto relokácií nepremiestnili ani jedného žiadateľa o azyl. Česká republika nepremiestnila žiadneho azylanta od augusta 2016.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviazlo v Grécku približne 50.000 žiadateľov o azyl. Taliansko zaznamenalo rekordné počty prichádzajúcich azylantov a migrantov v roku 2016, kedy do krajiny dorazilo 181.436 osôb. Tento rok do krajiny prišlo zatiaľ 99.742 ľudí, a to najmä z Líbye.

Spat

Počasie