POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 25 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767030prečítania:
 • 474Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6171prečítania posledný týždeň:
 • 826827návštevníkov:
 • 338návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3896návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 3Teraz ONLINE:

Vražda Jána Kuciaka: Poslanci žiadajú opatrenia na ochranu novinárov v celej EÚ

riadne vyšetrenie dvojnásobnej vraždy pod spoločným vedením Europolu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png vnútroštátne a úniové opatrenia na lepšiu ochranu novinárov a oznamovateľov

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png vyšetrenie zneužívania fondov EÚ Európskym úradom pre boj proti podvodom

Slovensko musí zabezpečiť dôkladné a nezávislé vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a EÚ musí dôslednejšie chrániť novinárov a oznamovateľov.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil pomerom hlasov 573 (za): 27 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania) Európsky parlament.

Poslanci prostredníctvom uznesenia dôrazne odsúdili zavraždenie slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Navrhli tiež, aby stáž Európskeho parlamentu pre novinárov niesla meno Jána Kuciaka.

Odkaz pre Slovensko: Postavte páchateľov pred spravodlivosť

Poslanci vyzvali slovenské orgány, aby využili všetky potrebné zdroje na to, aby zabezpečili úplné, dôsledné a nezávislé vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré zodpovedných páchateľov privedie pred spravodlivosť. Uznesenie tiež odporúča, aby sa na vedení spoločného vyšetrovacieho tímu spolupodieľal Europol, ktorý by mal zároveň neobmedzený prístup k vyšetrovaciemu spisu.

Parlament vyzval slovenského generálneho prokurátora, aby opätovne preskúmal trestné oznámenie Jána Kuciaka v súvislosti s hrozbami, ktoré mu boli adresované. Zaoberať by sa tiež mal správami o úniku osobných údajov Jána Kuciaka potom, ako sa so žiadosťami o poskytnutie informácií obrátil na slovenské orgány.

Slovenské orgány by tiež podľa poslancov mali zabezpečiť ochranu investigatívnych novinárov pred akýmikoľvek formami zastrašovania, obvineniami z ohovárania, ako aj hrozbami či fyzickými útokmi, ktorých cieľom je umlčať ich.

Posolstvo pre celú Úniu: Zvýšte ochranu novinárov a oznamovateľov

Parlament odsúdil urážlivé poznámky niektorých politikov v EÚ na adresu novinárov a vyzval všetky členské štáty na zaistenie ochrany osobnej bezpečnosti a živobytia investigatívnych novinárov a oznamovateľov.

Poslanci žiadajú:

• legislatívne a nelegislatívne opatrenia na úrovni EÚ aj členských štátov na ochranu novinárov, ktorí sú pravidelne vystavovaní trestnému stíhaniu s cieľom cenzurovať ich prácu,

• stály systém finančnej podpory EÚ pre nezávislú investigatívnu žurnalistiku,

• predloženie návrhu smernice na ochranu oznamovateľov v EÚ,

• Komisiu, aby sa zaoberala hrozbami pre slobodu a pluralitu médií v celej EÚ,

• dôslednejšie monitorovanie koncentrácie vlastníctva médií.

Vyšetrenie zneužívania eurofondov na Slovensku

Parlament vyjadril znepokojenie nad rizikom preniknutia organizovaného zločinu do slovenskej politiky, všetkých úrovní verejnej správy a hospodárstva krajiny, ako aj nad informáciami o spolitizovaní výberu najvyšších prokurátorov na Slovensku a existenciou viacerých obvinení z korupcie vysokopostavených úradníkov, ktoré nevyústili do riadneho vyšetrovania.

Poslanci v tejto súvislosti žiadajú:

• posilnenie nestrannosti slovenských orgánov činných v trestnom konaní,

• slovenskú vládu a parlament, aby prijali opatrenia na obnovenie dôvery verejnosti v štátne inštitúcie, vrátane polície,

• čo najskoršie zriadenie Európskej prokuratúry,

• Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Osobitný výbor EP pre finančnú trestnú činnosť, aby si posvietili na údajné nezrovnalosti a podvody v oblasti poľnohospodárskych platieb, štrukturálnych fondov, daní a prania špinavých peňazí na Slovensku,

• Komisiu, aby bezodkladne obnovila ročné monitorovanie boja proti korupcii vo všetkých členských štátoch.

Vyhlásenie predsedu EP

„Vraždy Daphne Caruany Galizie a Jána Kuciaka sú pokusom o oslabenie našich základných hodnôt a sú tiež ranou pre právny štát v Európskej únii. Tento Parlament si praje posilnenie práva a povinnosti novinárov brániť slobodné a nezávislé informácie. Dlžíme to Daphne a Jánovi, ako aj všetkým európskym novinárom, ktorí dennodenne bojujú v prvej línii za našu demokraciu,‟ vyhlásil predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

Reakcie slovenských poslancov

„Prijali sme uznesenie za dôsledné vyšetrenie ohavnej vraždy novinára J. Kuciaka a partnerky. Pre Slovensko to nie je žiadna sláva, za to však naše politikum preukázalo sebareflexiu odstúpením premiéra a vytvorením novej vlády, čoho sme sa nedočkali na Malte po vražde novinárky. Chýba mi to v rezolúcii, ktorú som aj tak podporil,‟ uviedol poslanec József Nagy (EPP, SK).

„Predmetné uznesenie vyzýva úradu v SR k dôkladnému prešetreniu vraždy, k prísnejšej kontrole používania eurofondov, vyjadruje pochybnosti o spolitizovaní úradu generálneho prokurátora. Slovensko je hrdá krajina, na jej čele sú žiaľ ľudia, ktorí podporujú podvody obrovských rozmerov, toto sa musí skončiť,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Uznesenie považujem za smutnú, ale pravdivú vizitku Ficových vlád. Je tiež pripomienkou, že spolu s objasnením dvojitej vraždy treba dôkladne vyšetriť aj korupčné politické prepojenia, ktoré Ján Kuciak odhalil. Pri vyšetrovaní by Slovensko malo aktívne spolupracovať aj s európskymi agentúrami OLAF a Europol,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

Súvislosti

Uznesenie si všíma, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej viedla k najväčším pokojným protestom a pouličným demonštráciám od Nežnej revolúcie v roku 1989, na ktorých sa požadovala spravodlivosť, vyvodenie zodpovednosti, rešpektovanie zásad právneho štátu, dodržiavanie slobody médií a opatrenia na boj proti korupcii.

Parlament vyjadril zhrozenie nad skutočnosťou, že ide o druhú vraždu novinára v EÚ za uplynulých šesť mesiacov a zároveň piaty prípad smrteľného útoku na novinárov v Únii za ostatných desať rokov. Poslanci si tiež všimli, že od roku 2007 bolo na Slovensku zaznamenaných viacero útokov na novinárov a dvaja novinári sú stále nezvestní.

Dnešnému hlasovaniu predchádzala dňa 14. marca plenárna rozprava, už v rámci ktorej poslanci vyzvali na nezávislé a dôkladné medzinárodné vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy, potrestanie páchateľov a zvýšenie ochrany novinárov, blogerov a oznamovateľov v EÚ. Uznesenie sa opiera aj o zistenia ad hoc delegácie šiestich poslancov EP, ktorá navštívila Slovensko v dňoch 8. – 9. marca v rámci takzvanej prieskumnej pracovnej cesty.

Poslanci si pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uctili minútou ticha počas plenárneho zasadnutia v Bruseli dňa 28. februára. Predseda EP vraždu novinára a jeho snúbenice dôrazne odsúdil, zasadil sa za lepšiu ochranu novinárov pri výkone ich povolania a vyzval slovenské orgány na odhalenie pravdy.

Spat

Počasie