Posledná aktualizácia

 • 19 september, 2019

počítadlo návštev

 • 3642114prečítania:
 • 105Prečítania dnes:
 • 797prečítania včera:
 • 7599prečítania posledný týždeň:
 • 758014návštevníkov:
 • 61návštevníkov dnes:
 • 401návštevníkov včera:
 • 2702návštevníkov posledný týždeň:
 • 436Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK V MČ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

Jesenný zber v MČ Dúbravka sa bude vykonávať dňa 06.10.2018 (sobota) v čase od 10:30 – 12:30 hod. na Žatevnej ulici pri požiarnej zbrojnici.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie komunálnych odpadov s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivánska cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8:00 do 18:00 h, okrem sviatkov a dní pracovného voľna kde je možné tieto odpady odovzdať.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com