Posledná aktualizácia

 • 8 júl, 2020

počítadlo návštev

 • 3851051prečítania:
 • 543Prečítania dnes:
 • 626prečítania včera:
 • 4148prečítania posledný týždeň:
 • 863828návštevníkov:
 • 253návštevníkov dnes:
 • 304návštevníkov včera:
 • 1688návštevníkov posledný týždeň:
 • 183Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 len do pondelka

Všetci oprávnení žiadatelia, ktorí sa chcú uchádzať o podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 majú už len pár dní na podanie svojej žiadosti. V štyroch schémach je pre nich pripravených viac ako dva milióny eur. Podporené budú projekty športové, kultúrne, ale aj tie, ktoré rozvíjajú cestovný ruch či podporujú rozvoj vidieka. Systém prijíma žiadosti do pondelkovej polnoci. Poradným hlasom pre poslancov, ktorí dotácie pridelia, je nezávislá komisia pre každú zo štyroch oblastí.

Bratislavská regionálna dotačná schéma má vďaka župným poslancom pre rok 2018 vyčlenených 2 091 543,30 eur. Na podporu kultúry je v roku 2018 vyčlenených 888 905,90 eur, teda 42,5 percenta z celkovej sumy. BRDS na podporu rozvoja vidieka má alokovaných 418 308,66 eura, teda pätinu z celkového rozpočtu BRDS. Na podporu športu a mládeže schválili župní poslanci na svojom septembrovom zasadnutí 25% celkovej alokácie na dotačné schémy, teda 522 885,83 eura. Zvyšná suma, teda 261 442,91 eur je pripravená na rozdelenie medzi projekty rozvoja turizmu.

O pridelení dotácií konkrétnym žiadateľom rozhodnú poslanci zastupiteľstva BSK na marcovom zasadnutí. Tým pripravia návrh nezávislé komisie z každej oblasti. Jeden žiadateľ môže získať za rok maximálne 20 000 eur ako úhrn všetkých pridelených dotácií z BSK.

Spat

Počasie