Posledná aktualizácia

 • 27 máj, 2020

počítadlo návštev

 • 3833994prečítania:
 • 273Prečítania dnes:
 • 386prečítania včera:
 • 2750prečítania posledný týždeň:
 • 857252návštevníkov:
 • 122návštevníkov dnes:
 • 128návštevníkov včera:
 • 1093návštevníkov posledný týždeň:
 • 166Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Zmluvy o duálnom vzdelávaní podpísalo 23 zamestnávateľov s 9 školami

Tak ako každý rok, aj tento, sa konala pravidelná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Uskutočnila sa v stredu 13. septembra 2017 v priestoroch Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Okrem aktuálnych tém, ktoré súviseli s novým školských rokom, sa diskutovalo aj o pokroku v duálnom vzdelávaní.

„Počas dňa sa napríklad rokovalo o príprave nového školského roka. Pozornosť sa venovala aj hodnoteniu výsledkov externej časti maturitnej skúšky, ako aj výsledkom inšpekčnej činnosti, pozornosť sa venovala aj podpore odborného a duálneho vzdelávania v Bratislavskom kraji, ako aj ďalším aktuálnym témam,“ zhodnotil Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj v školskom roku 2017/2018 zriaďuje 57 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z toho 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát. Okrem toho má vo svojej pôsobnosti 39 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú súčasťami škôl a sú originálnou kompetenciou samosprávneho kraja. Ide o 21 zariadení školského stravovania, 2 školské kluby detí, 12 školských internátov, 3 strediská odbornej praxe a 1 centrum voľného času.

Na školský rok 2017/18 podpísalo zmluvy o duálnom vzdelávaní celkom 23 zamestnávateľov s deviatimi školami a ponúkajú miesta pre 86 žiakov.

V školskom roku 2017/2018 bude na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pôsobiť 8 centier odborného vzdelávania a prípravy – pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji, pre oblasť potravinárstva na SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava, pre oblasť stavebníctva na SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava a  pre oblasť polygrafie a médií na SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava, pre oblasť osobných služieb na SOŠ, Račianska 105, Bratislava (od 1. 3. 2016), pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava (od 1. 9. 2016) a COVP pre oblasť technickej a aplikovanej chémie na SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava (od 1. 9. 2016), ktorá rozvíja spoluprácu s významným zamestnávateľom – spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..

Od 1. 9. 2017 dochádza k zmenám názvov troch škôl – SOŠ, Kysucká 14, Senec sa premenuje na SOŠ automobilovú a podnikania, Kysucká 14, Senec, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava na SOŠ pedagogickú, Bullova 2, Bratislava a Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra na SOŠ pedagogickú, Sokolská 6, Modra.

Tiež sa mení sídlo dvoch škôl – SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava bude od 1. 9. 2017 sídliť na Kvačalovej 20 v Bratislave a SOŠ, Komenského 27, Pezinok sa presťahovala na Myslenickú 1 v Pezinku.

 

 

 

Spat

Počasie