Posledná aktualizácia

 • 8 júl, 2020

počítadlo návštev

 • 3850995prečítania:
 • 487Prečítania dnes:
 • 626prečítania včera:
 • 4092prečítania posledný týždeň:
 • 863819návštevníkov:
 • 244návštevníkov dnes:
 • 304návštevníkov včera:
 • 1679návštevníkov posledný týždeň:
 • 183Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Dúbravka pripravuje základné školy

Slovensko vstúpilo do štvrtej fázy uvoľňovania mimoriadnych opatrení. Od 1. júna sa otvárajú materské školy, základné školy od 1. po 5. ročník a školské kluby detí. Žiaci vyšších ročníkov (od 6. ročníka ZŠ) zostávajú naďalej doma a budú sa učiť formou dištančného vzdelávania. Dochádzka bude dobrovoľná, o tom, či dieťa pôjde do škôlky či školy rozhodne rodič. V školách budú platiť prísne hygienické opatrenia. Prevádzka v základných školách bude maximálne deväť hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch základných škôl – Základná škola Základná škola Beňovského, Základná škola Nejedlého, Základná škola Pri kríži, Základná škola Sokolikova. Vstup do škôl bude zabezpečený 2 alebo 3 označenými bránami. Zriaďovateľ vyznačí pred nimi rozostupy, ktoré je potrebné dodržiavať.
Aktuálne prebieha v školských objektoch príprava na začatie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre uľahčenie a otázky rodičov vydala mestská časť aj „manuál“ najčastejších otázok.
Pri vstupe do školy bude povinný každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov zamestnancom školy bezdotykovým teplomerom.
Školy budú v Dúbravke otvorené nasledovne: 1. – 3. ročník – od 7.30 (začiatok prvou hodinou – 4 vyučovacie hodiny); 4. – 5. ročník – od 8.30 (začiatok druhou hodinou).
Vedenie základnej školy bude najbližší týždeň preverovať u zákonných zástupcov záujem o umiestnenie žiaka do školy. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom základnej školy, umiestni žiaka v škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
Rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
Riaditeľ základnej školy vytvorí „vyučovacie“ skupiny žiakov, ktoré sa nebudú miešať ani počas obedov, prestávok či v školskom klube. Počet detí v nej je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 7 žiakov, skupina B na 5 žiakov, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
Pre žiakov 1. – 4. ročníka bude poobede k dispozícii aj Školský klub detí – maximálne do 16.30.
Počas letných prázdnin v mesiaci júl jednotlivé školy pripravujú Letný tábor ŠKD – pre deti 1. – 4. ročníka, jeho otvorenie závisí od aktuálnej pandemickej situácie.
Do základnej školy je počas mimoriadnych opatrení nemožné nosenie vlastného jedla do školskej kuchyne (obedu).
Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

Spat

Počasie