Posledná aktualizácia

 • 14 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3761647prečítania:
 • 36Prečítania dnes:
 • 752prečítania včera:
 • 5410prečítania posledný týždeň:
 • 823484návštevníkov:
 • 34návštevníkov dnes:
 • 519návštevníkov včera:
 • 3603návštevníkov posledný týždeň:
 • 499Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Audiovizuálna reklama

Dúbravská televízia vysiela prostredníctvom káblových rozvodov UPC na území MČ Bratislava – Dúbravka a MČ Bratislava Lamač.

Ďalej vysielame prostredníctvom optických káblových rozvodov SWAN a Magio v rámci celej Bratislavy.

Samotné vysielanie je možno si pozrieť na web stránke DT www.dubravskatv.sk a nebo Facebooku DT.

DT vysiela v týždňových cykloch 24 hodín denne z toho 12 krát (vždy o 06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00)

Reklamný spot, telenákup alebo iná forma reklamy je súčasťou hodinového bloku obrazového vysielania a môžeme ním osloviť cca 40. 000 obyvateľov MČ Dúbravky a 

7. 000 obyvateľov MČ Lamač. V rámci optických káblových rozvodov SWAN a Magio môžeme osloviť cca 130 000 obyvateľov Bratislavy.

Cyklus týždňového vysielania začína vždy v utorok a piatok premiérovým vysielaním o 18.00 hod. a opakuje sa v  82 reprízach.

Nespornou výhodou takejto reklamy je najmä jej mnohonásobné a dlhodobé opakovanie, cieľová skupina a výhodná cena. Vzhľadom k objemu a spôsobu platby a pri stabilných a dlhodobejších zákazníkoch, poskytuje DT s.r.o. individuálne zľavy.

Cenník reklamy Dúbravskej televízie

A) Audiovizuálna reklama

1) Cenník výroby reklamných rozhovorov, reklamných, propagačných filmov a šotov :

Cena sa stanovuje podľa nárokov klienta a na základe individuálneho rokovania.

– Reklamný spot (do 30 sek ) 190,- €

– Reklamný spot (do 60 sek ) 250,- €

– Reklamný spot (do 120 sek ) 300,- €

– Reklamný spot ( do 3 min. ) 350,- €

– Reklamný spot ( do 4 min. ) 400,- €

Komerčný rozhovor, reportáž ( do 3. min.) 200,- €

Iné audiovizuálne dielo                                                   cena dohodou

2) Cenník vysielania audiovizuálnej reklamy : Cenník vysielania audiovizuálnej reklamy :

7 dní

1 mesiac

3 mesiace

Do 30 sekund

110,00 €

150,00 €

300,00 €

Do 60 sekund

200,00 €

250,00 €

400,00 €

Do 2 min

250,00 €

300,00 €

520,00 €

Do 4 min

300,00 €

400,00 €

600,00 €

 :

a) Cenník vysielania audiovizuálnej reklamy :       (za 1 deň – 6 x denne)

Reklamný spot

do 30 sek

  60 € / deň 

Reklamný spot

do 60 sek

  90 € / deň

Reklamný spot

do 2 min

120 € / deň 

Reklamný spot

do 3 min

150 € / deň 

Tele nákup

do 4 min

Každá začatá minúta navyše ( + 10€ )

200 € / deň

Sponzoring

do 15sec

začiatok a koniec určenej relácie

20 € / deň

b) Cenník vysielania komerčného rozhovoru a TV reportáže :

      (za 1 deň – 6 x denne)

Komerčný rozhovor a TV reportáž

do 60 sek

60 € / deň 

do 1 min 30 sek

90 € / deň 

do 2 min

120 € / deň 

do 2 min 30 sek

150 € / deň 

do 3 min

180 € / deň 

Späť

Počasie