POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 19 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3799516prečítania:
 • 930Prečítania dnes:
 • 1115prečítania včera:
 • 10183prečítania posledný týždeň:
 • 841671návštevníkov:
 • 432návštevníkov dnes:
 • 497návštevníkov včera:
 • 4134návštevníkov posledný týždeň:
 • 531Návštevníkov denne:
 • 14Teraz ONLINE:

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 7. 10. 2015

 

 

Mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa konalo dňa 7. októbra 2015 (streda) o 17.00 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Program

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.

1. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností.

2. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí.

3. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2015 z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Dúbravka Futbalovému klubu polície Bratislava.

Ukončenie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Späť

Počasie