POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 17 február, 2020

počítadlo návštev

 • 3791661prečítania:
 • 276Prečítania dnes:
 • 2052prečítania včera:
 • 10514prečítania posledný týždeň:
 • 838261návštevníkov:
 • 138návštevníkov dnes:
 • 586návštevníkov včera:
 • 4228návštevníkov posledný týždeň:
 • 513Návštevníkov denne:
 • 18Teraz ONLINE:

OZNAM- Doručovanie občianskych preukazov

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 224/2006 Z. z. O občianskych preukazoch si môže občan prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o občiansky preukaz. Občan môže požiadať aj o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR. Na tento účel bola zriadená nová služba. Doručovanie bude vykonávať Slovenská pošta a.s.

Za účelom získania informácií súvisiaci s doručením občianskeho preukazu sa občania môžu obrátiť na kontaktné telefónne čísla:         

                                                                           0903/ 233 233

                                                                           0903/ 553 593

                                                                           02/ 49 22 26 30

Ak občan požiada pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho o jeho doručenie, je povinný pri podaní žiadosti odovzdať občiansky preukaz, ktorého je držiteľom. V opačnom prípade nebude doručenie možné.

Pri doručení občianskeho preukazu kuriérom na v žiadosti uvedenej adrese, v prípade že si prevezme doručený preukaz osobne je povinný preukázať svoju totožnosť kuriérovi:

1)    platným potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vystaví pri podaní žiadosti príslušný útvar PZ a iným dokladom s fotografiou

2)    žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu potvrdenou príslušným útvarom PZ a iným dokladom s fotografiou

3)    platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas)

Za občana, ktorý žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, môže na v žiadosti uvedenej adrese pri doručení občiansky preukaz prevziať aj splnomocnená osoba po predložení vlastného občianskeho preukazu a splnomocnenia s overeným podpisom.

 

V prípade, že sa v čase doručenia občan, ktorý o vydanie občianskeho preukazu požiadal alebo ním splnomocnená osoba nebude na v žiadosti uvedenej adrese zdržiavať, bude občiansky preukaz doručený na oddelenie dokladov, kde občan žiadosť podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia.

Počasie