POZOR! Zmena premierového vysielania, od 22.01.2020 vysielame premieru vždy v stredu o 18:00 ako v rozvodoch tak aj na internete. Vaša Dúbravska televízia.

Posledná aktualizácia

 • 26 január, 2020

počítadlo návštev

 • 3767223prečítania:
 • 667Prečítania dnes:
 • 977prečítania včera:
 • 6364prečítania posledný týždeň:
 • 826892návštevníkov:
 • 403návštevníkov dnes:
 • 611návštevníkov včera:
 • 3961návštevníkov posledný týždeň:
 • 510Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam Mimoriadneho MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 23.10.2019

Otvorenie mimoriadneho MZ MČ Dúbravka 23.10.2019

1. bod – Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

2. bod – Návrh na nájom stavby spoločnosti British International School

3. bod – Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom pozemkov na ul.kpt.Rašu

4. bod – Návrh stanoviska k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy o úhradách za poskytovaní soc. služieb

5. bod – Návrh na vzatie na vedomie výsledku kontroly projektu „Rekonštrukcia MŠ Fedákova“

6. bod – Informačný materál o príprave územnoplánovcích dokum a staveb úzavere v Dúbravke

7.bod – Rozne a ukončenie zasadnutia MZ

 

Počasie