Posledná aktualizácia

 • 19 október, 2019

počítadlo návštev

 • 3668928prečítania:
 • 358Prečítania dnes:
 • 1717prečítania včera:
 • 7746prečítania posledný týždeň:
 • 771225návštevníkov:
 • 176návštevníkov dnes:
 • 488návštevníkov včera:
 • 3222návštevníkov posledný týždeň:
 • 456Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Vysielacie časy a štruktúra

O NÁS / VYSIELACIE ČASY A ŠTRUKTÚRA

Programová a vysielacia štruktúra DT

Súčasná platná programová štruktúra a vysielacie časy DT boli schválené na zasadnutí MZ MČ Bratislava-Dúbravka dňa 7.4.2009.

DT vysiela 24 hodín denne a to 12 hodín obrazové vysielanie, zvyšných 12 hodín vysielania pozostáva z videotextového vysielania. Obrazové vysielanie je vyrábané a vysielané od 2.6.2009 v cykle 2 premiér týždenne a to premiérovými vysielaniami v utorok a v piatok o 18.00 hod. a následne v 82 reprízach v priebehu týždňa.

Vysielacie časy obrazového vysielania DT od 1.12.2009:

06.00 – 07.00, 08.00 – 09.00, 09.00 – 10.00, 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00, 14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00, 18.00 – 19.00 v utorok a v piatok premiérové vysielanie, 20.00 – 21.00, 22.00 – 23.00, 23.00 – 24.00, 24.00 – 01.00

Hodinové vysielacie bloky pozostávajú spravidla z dvoch typov programov a toDúbravského magazínu (DM) a TémyDM informuje najmä o aktuálnom spoločenskom, politickom, kultúrnom, športovom a inom dianí v Dúbravke formou publicistických šotov spravodajského a informačného charakteru. 

Téme sa venujeme takým publicistickým programom, ktoré sa spravidla nedajú zaradiť do DM. Ide najmä o rôzne publicistické programy informatívneho, analytického, náučného a poznávacieho charakteru o významných alebo zaujímavých Dúbravčanoch, minulosti alebo súčasnosti Dúbravky, ale tiež o populárny program pre tínedžerov pod názvom Haluziareň. Obľúbenou súčasťou témy sú aj príspevky od našich partnerských televízií alebo z tvorby iných producentov, ktoré získavame na základe vzájomnej výmeny programov. V rámci Témy sú vysielané aj zostrihy zo zasadnutí MZ MČ v priemernej dĺžke 20 – 35 min. a besedy na rôzne témy spravidla v rozsahu 40 – 50 min.

1. premiérové vysielanie v týždni
v utorok o 18.00 hod. a pozostáva z informačného súhrnu mapujúceho dianie v Dúbravke od predchádzajúceho piatka do pondelka, potom nasleduje analytická publicistika zameraná na prácu samosprávy alebo dôležité otázky života obce a po nej víkendový šport. Po týchto príspevkoch, ktoré sú súčasťou Dúbravského magazínu, nasleduje Téma venovaná tiež najmä otázkam súvisiacim so samosprávou a významnými spoločenskými otázkami (spravidla besedy na tému, zostrihy z rokovaní MZ, stretnutia samosprávy s občanmi a pod.). Tieto programy sú doplňované o celospoločensky zaujímavé programy od iných TV v rámci výmeny programov.

2. premiérové vysielanie v týždni
v piatok o 18.00 hod. a tiež pozostáva z informačného súhrnu mapujúceho dianie v Dúbravke od utorka do štvrtka, nasleduje analytická publicistika a po nej Téma zamerané najmä na voľnočasové, občianske, spoločenské, kultúrne a iné otázky nášho života. Táto víkendová premiéra je teda „oddychovejšia“. Spomínané programy sú doplňované v rámci výmeny o obdobne zamerané z tvorby iných TV.

Počas tzv. prázdninového vysielania v priebehu júla a augusta sú v repríze vysielané najzaujímavejšie šoty vyrobené v predchádzajúcom období z dôvodu nižšej sledovanosti a úspory nákladov na ich výrobu. Tento postup je zaužívaný v podstate od začiatku vysielania a je obvyklý aj pre iné a to i celoslovenské TV. Prázdninové vysielanie prebieha v režime 1 premiéry týždenne a to v stredu o 18.00 hod..

Do bloku obrazového vysielania sú zaraďované aj reklamné spoty, rozhovory alebo iné formy audiovizuálnej reklamy.

Zvyšných 12 hodín vysielania predstavuje videotextové vysielanie, ktoré pozostáva z oznamov a platenej inzercie. Grafické vizuály v priemernej dĺžke 30 sek sa zopakujú cca 2 – 3x za hodinu 12 krát denne. Verejno-prospešné videotextové oznamy sa vysielajú bezplatne. Ide najmä o oznamy ordinačných hodín lekárov, zubárov a pohotovostnej služby, oznamy o výročných schôdzach Jednoty dôchodcov, Červeného kríža, školských podujatí, oznamy MÚ, otváracie hodiny potravín, lekární, prípadne iných akcií, ktorých cieľom je služba obyvateľstvu, alebo má charitatívne poslanie. Platená videotextová reklama sa realizuje na základe cenníka.

Vysielacie časy videotextu od 8.10.2009:
01.00 – 06.00, 07.00 – 08.00, 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00, 19.00 – 20.00, 21.00 – 22.00

DT na základe vyššie uvedeného zrealizuje za rok v priemere 88 hodín premiérového obrazového vysielania, 4.292 hodín reprízovaného obrazového vysielania, 4.380 hodín. 

Späť

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com