Posledná aktualizácia

 • 18 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3354523prečítania:
 • 1215Prečítania dnes:
 • 2098prečítania včera:
 • 12588prečítania posledný týždeň:
 • 647974návštevníkov:
 • 331návštevníkov dnes:
 • 647návštevníkov včera:
 • 4104návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Antidumping: Ráznejšie opatrenia na ochranu priemyslu a pracovných miest v EÚ

Parlament dal v stredu svojim vyjednávačom zelenú na začatie rokovaní s členskými štátmi o nových antidumpingových pravidlách, ktoré by mali lepšie chrániť priemysel a pracovné miesta v EÚ.

Nové pravidlá výpočtu dovozných ciel sú odpoveďou na spor v súvislosti so štatútom trhového hospodárstva pre Čínu, ako aj na nekalé obchodné praktiky tretích krajín, pre ktoré sú typické výrazné zásahy štátu do hospodárstva v prospech domácich výrobcov.

Rokovací mandát EP obsahuje tieto kľúčové body:

· antidumpingové vyšetrovane musí brať do úvahy, do akej miery exportujúca krajina rešpektuje medzinárodné pracovné, fiškálne a environmentálne normy, či uplatňuje diskriminačné opatrenia voči zahraničným investíciám a či je na jej území účinne presadzované právo obchodných spoločností, vlastnícke práva, daňové predpisy a systémy úpadku,

· Európska komisia vydá detailnú správu opisujúcu špecifickú situáciu v krajine či sektore, na ktoré sa bude vzťahovať daný výpočet dovozného cla,

· Podniky EÚ by nemali byť zaťažené dodatočným dôkazným bremenom nad rámec súčasného postupu, v rámci ktorého môžu požiadať Komisiu o začatie antidumpingového vyšetrovania.

Reakcie slovenských poslancov

„Po skúsenostiach s čínskym dumpingom ocele musí EÚ oveľa aktívnejšie pôsobiť proti nekalým praktikám v medzinárodnom obchode. Je potrebné nájsť spoločnú reč s ďalšími štátmi a aj na pôde WTO prijať jasné pravidlá, ktoré takémuto konaniu zabránia,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Nakoľko do polnoci z utorka na stredu nebola v pléne vznesená námietka voči začatiu rokovaní poslancov s ministrami členských štátov, Parlament začne v stredu 12. júla vyjednávať s estónskym predsedníctvom v Rade EÚ o konečnom znení nových predpisov.

Súvislosti

Koniec platnosti časti prístupového protokolu Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v decembri 2016 viedol k polemikám o tom, či členovia WTO môžu naďalej pristupovať k Číne ako k netrhovému hospodárstvu a podľa toho prijímať antidumpingové opatrenia. Nové pravidlá by mali využívať rovnakú metodológiu pre všetkých členov WTO bez ohľadu na štatút ich hospodárstva, zamerajú sa však na krajiny s významne zdeformovaným trhom.

Pracovné miesta a podniky v EÚ – najmä v oceliarskom sektore – sú v dôsledku nadmernej výrobnej kapacity Číny a Pekingom dotovaného hospodárstva pod enormným tlakom. Poslanci v uznesení z mája 2016 naliehali na Komisiu, aby zakročila voči nekalej konkurencii zo strany Číny spôsobom, ktorý bude v súlade s pravidlami WTO.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Nariadenie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com